Ξεκινά το έργο της ανακαίνισης του ΟΑΚΑ - Χρηματοδοτείται με 56,4 εκατ. ευρώ

 Runbeat Team   16:49 29-01-2022  

Ξεκινά το έργο της ανακαίνισης του ΟΑΚΑ - Χρηματοδοτείται με 56,4 εκατ. ευρώ


Ξεκινά το πρώτο στάδιο της υλοποίησης του μεγαλόπνοου Έργου «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης” (ΟΑΚΑ)», το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 56,4 εκατ. ευρώ και παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη στις 20 Ιουλίου 2021 σε ειδική εκδήλωση στο ΟΑΚΑ.

 

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία έχει οριστεί ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, που θα αφορούν στην ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, δημοσίευσε τον πρώτο διαγωνισμό υλοποίησης, την «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτεταμένη επιθεώρηση των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ»

(https://hradf.com/prosklisi-ypovolis-prosforon-gia-tin-anadeixi-anadochoy-gia-tin-ektetameni-epitheorisi-ton-metallikon-kataskeyon-kalatrava-kai-ton-polykarvonikon-ton-stegastron-ton-egkatastaseon-toy-oaka/).

Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου θα αφορά σε επιθεώρηση και εκτενή έλεγχο των

* μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ,

* μεταλλικών κατασκευών των δύο εισόδων του, του Τείχους των Εθνών, καθώς και των μεταλλικών κατασκευών στην Αγορά.

Η επιθεώρηση θα αναδείξει, επίσης, αφενός τυχόν απαιτούμενες Μελέτες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ανάδοχο και αφετέρου τις ενέργειες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης υλοποίησης.

Προς τούτο θα συνταχθεί και θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο σχετική Τεχνική Έκθεση ευρημάτων και προτάσεις αποκατάστασης, συντήρησης και επισκευών.

 

Η Σύμβαση του Αναδόχου θα αφορά επίσης στην εκπόνηση των Τευχών της Προκήρυξης για την ανάδειξη «Αναδόχου υλοποίησης των ενεργειών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης».

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί για το Έργο θα ανέλθει σε 24,5 μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή έως την κήρυξη προσωρινού Αναδόχου για το έργο συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης, ανάλογα με το ποιο από τα ανωτέρω δύο επέλθει πρώτο.

> Ειδικότερα, η ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και των μελετών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών παραδοτέων, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 8,5 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο.

> Η προετοιμασία και υποβολή των Τευχών Διαγωνισμού για την ανάδειξη του Αναδόχου του Έργου υλοποίησης των ενεργειών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός 11,5 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του Έργου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 2.043.113€, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα:

Σκοπός του ελέγχου που θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο είναι να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα σε στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και σε προβλήματα στα πολυκαρβονικά, στις βάσεις στήριξης αυτών και στα υλικά στεγανοποίησης/σφράγισης αυτών.

Τέτοια ζητήματα, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν σε:

* ατέλειες ή βλάβες συγκολλήσεων,* ατελή σύσφιγξη ή λοιπά προβλήματα κοχλιώσεων,

* προβλήματα των αναρτήρων συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τεμαχίων τους

* προβλήματα των εφεδράvων,

* διαβρώσεις των μεταλλικών δομικών μελών και μέσων σύνδεσης

* αποφλοιώσεις ή ανεπαρκές πάχος ή λοιπά προβλήματα της βαφής αντιδιαβρωτικής προστασίας,

 

* «μόνιμες» παραμορφώσεις δομικών στοιχείων μεταλλικών κατασκευών.

Επιπλέον θα γίνουν:

* Αξιολόγηση της αρχικής μελέτης θεμελίωσης και των τότε γεωτεχνικών δεδομένων μετά και από οπτική επιθεώρηση, σε συνδυασμό και με παρακολούθηση καθιζήσεων κατά τη διάρκεια του έργου.

* Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων σε πολυκαρβονικά φύλλα επικάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξής τους και των υλικών στεγανοποίησης και σφράγισής τους.

* Επιβεβαίωση της στατικής επάρκειας των φορέων των εν λόγω κατασκευών, ή εναλλακτικά να τεθούν οι προϋποθέσεις (απαραίτητες εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης) υπό τις οποίες θα μπορεί να επιβεβαιωθεί η στατική επάρκεια. Να θεωρηθεί ότι οι φορείς ήταν στατικώς επαρκείς κατά την αρχική παραλαβή τους.

* Θα αναδειχθούν και Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες Μελέτες για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.

* Θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

* Θα δημιουργηθεί αρχείο της υφιστάμενης κατάστασης των φορέων των εν λόγω κατασκευών, το οποίο θα αποτελέσει βάση σύγκρισης για μελλοντικές επιθεωρήσεις και ελέγχους.

* Θα ενημερωθεί/συμπληρωθεί το υφιστάμενο εγχειρίδιο ελέγχων και επιθεωρήσεων ή θα συνταχθεί νέο, βάσει του οποίου θα εκτελούνται μελλοντικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι.

* Θα συνταχθεί Μελέτη εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης της δομικής υγείας των φορέων των εν λόγω κατασκευών, οι μετρήσεις του οποίου θα συναξιολογούνται με τα ευρήματα μελλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων για την εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων συντήρησης και επισκευής.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε σχετικά:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Ξεκινά η υλοποίηση ενός έργου πνοής, του οράματος για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση του ΟΑΚΑ, του αθλητικού τοπόσημου της χώρας μας. Έπειτα από 17 χρόνια που η εμβληματική μας εγκατάσταση είχε παραμεληθεί ήρθε η ώρα για την ουσιαστική αναβάθμισή της, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος και ασφαλής αθλητικός και πολιτιστικός πόλος, να εκπληρώσει τον κοινωνικό σκοπό της και να ξαναγίνει κόσμημα προς όφελος της χώρας και όλων των πολιτών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την διοίκηση και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τα στελέχη του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά κυρίως τη Διοίκηση και τους εργαζομένους του ΟΑΚΑ για την άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο να περνάμε πλέον από τα λόγια στις πράξεις».