Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας - Iliotibial Band Syndrome (1ο Μέρος)

 Βασίλης Φραγκιαδάκης   11:25 28-03-2021  

Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας - Iliotibial Band Syndrome (1ο Μέρος)


Γιατί πολλές φορές αποτυγχάνει η θεραπεία και ο τραυματισμός τελικά γίνεται χρόνιος

Αιτιολογία και Αξιολόγηση

Ο πόνος ΛΚΤ είναι η κύρια πηγή πόνου στο εξωτερικό μέρος του γόνατος σε δρομείς. Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί απότομα και να είναι οξυς κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Άλλες φορές μπορεί να αναπτύσσεται σταδιακά και όσο περνά ο χρόνος να χειροτερεύει. Συνήθως γίνεται εντονότερος στις κατηφόρες και ηρεμεί με την ανάπαυση.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των δρομικών τραυματισμών προέρχεται από λανθασμένα προπονητικά φορτία. Αυτό συμβαίνει και με την ΛΚΤ.

*Γρήγορη αύξηση της έντασης/ όγκου προπόνησης.

*Αύξηση της προπόνησης σε κατηφόρες, στενούς δρόμους η μονοπάτια.

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(Δυναμικό βλαισό γόνατο. Αύξηση της τάσης της ΛΚΤ, από την προσαγωγή του μηρού + συμπιεστικών δυνάμεων στο εξωτερικό του γονάτου)

Δυναμικό βλαισό γόνατο

*Έσω στροφή ισχίου και προσαγωγή μηριαίου

*Αδυναμία μεγάλου γλουτιαίου

DROP PELVIS, πτώση λεκάνης

(Η αδυναμία του μέσου γλουτιαίου μπορεί να προκαλέσει πτώση λεκάνης)

*Αδυναμία μέσου γλουτιαίου

*Υπέρ δραστηριότητα ραχιαίων

Μυϊκές ανισορροπίες στους μύες του ισχίου (λαγονοψοΐτης , μεγάλος γλουτιαίος, στροφείς ισχίου)

(Το σημείο που συμπιέζεται ο ορογόνος θύλακας, από την ΛΚΤ. Όπως βλέπετε είναι αδύνατο να γίνει διάταση σε αυτή τη δομή, αφού στην ουσία πρόκειται για μία πλατιά ταινία)

*Αδυναμία λαγονοψοΐτη όπου είναι βασικός καμπτήρας του ισχίου με αντισταθμιστική υπέρ δραστηριότητα του τείνων την πλατεία περιτονία όπου βοηθά στην κάμψη ισχίου.

Αλλαγές στον κινητικό έλεγχο

(Αύξηση της απόστασης μεταξύ έκφυση - κατάφυση του μυός, με αποτέλεσμα την ++ της τάσης κα της συμπίεσης τελικά)

*Οσφυϊκή μοίρα σ. σ., ιερολαγόνιες αρθρώσεις.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ιδιαίτερα για τους δρομικούς τραυματισμός πως ένας δρομέας μπορεί να έχει εμβιομηχανικές δυσλειτουργίες αλλά ένας τραυματισμός δεν θα συμβεί τόσο εύκολα η γρήγορα χωρίς την απότομη αύξηση των προπονητικών φορτίων.

*Ο πόνος στην ΛΚΤ μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε έναν τραυματισμό.

Λόγω του πόνου συχνά οι δρομείς θα σταματήσουν να τρέχουν έτσι θα υπάρχει μια βελτίωση στον πόνο και την ευερεθιστότητα. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μια μείωση της φόρτισης του ιστού, με αποτέλεσμα εν άγνοια του τελικά ο δρομέας να προκαλέσει μείωση της αντοχής του ιστού στη φόρτιση. Αρχικά ο δρομέας έχει την αίσθηση πως ο τραυματισμός του πάει καλύτερα και να θέλει να επιστρέψει ξανά στις προπονήσεις και την αγαπημένη του δραστηριότητα το τρέξιμο, τις περισσότερες φορές αυτή η διαδικασία επιστροφής είναι σχετικά γρήγορη (από μηδενική φόρτιση - αυξημένη τελικά φόρτιση). Αφού πριν υπήρχε λανθασμένα μηδενική φόρτιση. Τώρα με αυτό τον τρόπο ο δρομέας επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος που αρχικά προκάλεσε τον τραυματισμό του. Μακροχρόνια αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έτσι έχουμε μια συνεχιζόμενη μείωση της αντοχής του ιστού.

*Ο πόνος ΛΚΤ είναι τραυματισμός συμπίεσης και όχι τριβής όπως λανθασμένα ονομάζεται.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

*Ανάλυση προπονητικών φορτίων (όγκος ένταση προπόνησης αλλαγές, τερέν ανηφόρα κατηφόρα)

*Εμβιομηχανική αξιολόγηση (τεστ μυϊκής δύναμης στην περιοχή του ισχίου και του κάτω άκρου, κινητικά πρότυπα ειδικά μυϊκά τεστ).

*Διαφορική διάγνωση από άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν πόνο στην έξω πλευρά του γονάτου (δυσλειτουργίες Ο. Μ. Σ. Σ. τεντονοπάθεια γλουτιαίος, Σύνδρομο επιγονατοδημιραίου πόνου κτλ.)

Βασίλης Φραγκιαδάκης 

Χειροθεραπευτής - Φυσικοθεραπευτής Μ. Τ