Ψηλά εμπόδια γυναικών (δρόμος 60 και 100μ.): Κριτήρια για επιτυχία στο αγώνισμα

Ψηλά εμπόδια γυναικών (δρόμος 60 και 100μ.): Κριτήρια για επιτυχία στο αγώνισμα


Αξιολογώντας τις φυσικές ικανότητες και τα σωματοτυπικά χαρακτηριστικά των κορυφαίων αθλητριών του κόσμου στα 60μ εμπόδια και στα 100μ. εμπόδια διαπιστώνουμε τα κριτήρια για επιτυχία στο αγώνισμα. Διαχρονικά τα κριτήρια επιλογής για τα ψηλά εμπόδια των γυναικών είναι: 1. ταχύτητα, 2. ύψος, 3. κινητικότητα αρθρώσεων, 4. ικανότητα κινητικής εκμάθησης, 5. ψυχοπνευματικά χαρίσματα

Πριν από 35 χρόνια, όταν διερευνούσα τα κριτήρια των κορυφαίων εμποδιστριών του κόσμου εκείνης της εποχής διαπίστωσα ότι η ταχύτητα, στο δρόμο των 100μ., ήταν το ποιο σημαντικό κριτήριο. Ο μέσος όρος της επίδοσης των 10 κορυφαίων εμποδιστριών στα 100μ. ήταν 11.41 και είχαν μέσο όρο στα 100μ. εμπ. 12.55 (ο δείκτης τεχνικής, δηλαδή η διαφορά χρόνου στην επίδοση των 100μ. και στην επίδοση των 100μ. εμπόδια, ήταν 1΄΄.14). Ταυτόχρονα στο σωματικό ανάστημα οι κορυφαίες αθλήτριες χωρίσθηκαν σε δύο κατηγορίες, στις κοντές που ήταν η πλειοψηφία (57%) και είχε, ως μέσο όρο, σωματικό ανάστημα 1,66μ. και στις ψηλές ( 43%) που είχε, ως μέσο όρο, σωματικό ανάστημα 1,73μ. Σημειώνω ότι οι υψηλόσωμες αθλήτριες δεν είχαν μεγάλα σε μήκος σκέλη και έτσι το ισχίο τους ήταν χαμηλά,.

 

Σήμερα, οι κορυφαίες εμποδίστριες, στο δρόμο των 100μ. έχουν κατά μέσο όρο επίδοση 11.23 και στα 100μ. εμπ. 12.31!! (ο δείκτης τεχνικής, δηλαδή η διαφορά χρόνου στην επίδοση των 100μ. και στην επίδοση των 100μ. εμπόδια, είναι 1΄΄.08). Στο σωματικό ανάστημα και εδώ οι κορυφαίες αθλήτριες χωρίσθηκαν σε δύο κατηγορίες, στις κοντές που ήταν η πλειοψηφία (60%) και είχε, ως μέσο όρο, σωματικό ανάστημα 1,62μ. και στις ψηλές ( 40%) που είχε, ως μέσο όρο, σωματικό ανάστημα 1,71μ.

Επιπλέον πιστεύω ότι, διαχρονικά, οι προπονητές επιλέγουν αθλήτριες με καλή κινητικότητα, κυρίως στα ισχία και με ψυχοπνευματικά χαρίσματα, όπως η ικανότητα εκμάθησης σύνθετων κινήσεων και επιθετικότητα στο πέρασμα του εμποδίου.

Συμπερασματικά η θετική πορεία στην βελτίωση των επιδόσεων στα 60μ. εμπ. και 100μ. εμπ. οφείλεται στην βελτίωση της επίδοσης στον δρόμο των 100μ.απλά και στην βελτίωση της τεχνικής, με δεδομένο ότι η διαφορά χρόνου μεταξύ 100μ. και 100μ με εμπόδια μειώθηκε από 1΄΄.14 σε 1΄΄.08

Τέλος αποδεικνύεται ότι όλο και πιο κοντές εμποδίστριες πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις και ακόμη πιο ειδικά στο δρόμο των 60μ. εμπόδια (Tobi AMUSAN, Devynne CHARLTON, Tia JONES, Kendra HARRISON, Danielle WILLIAMS) με μέσο όρο επίδοσης στο 7.70.

Σημειώνω ότι για την επιλογή κοντών αθλητριών, για τα εμπόδια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ως προαπαιτούμενη ικανότητα, το υψηλό επίπεδο της βιολογικής δύναμης τους.