Σημαντικό σεμινάριο του ΣΕΓΑΣ με το με ΕΟΚΑΝ για την ενημέρωση νεαρών αθλητών και αθλητριών

 Runbeat Team   15:30 13-12-2021  

Σημαντικό σεμινάριο του ΣΕΓΑΣ με το με ΕΟΚΑΝ για την ενημέρωση νεαρών αθλητών και αθλητριών


Ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει ένα σημαντικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 15-18 ετών σε συνεργασία με το ΕΟΚΑΝ, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 18/12. 

Πρόκειται για μια δράση με μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένο του ότι θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση των νεαρών αθλητών και αθλητριών για θέματα που αφορούν το ντόπινγκ, τόσο σε ηθικά όσο και σε διαδικαστικά ζητήματα. Στη διάρκεια του σεμιναρίου οι αθλητές και αθλήτριες θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν με βάση τον κώδικα της WADA, τις διαδικασίες δειγματοληψίας την εποχή του Covid-19, αλλά και τις βασικές αρχές και διαδικασίες στην καταπολέμηση του ντόπινγκ. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου


Συντονιστής Σεμιναρίου: Δρ. Σπύρος Κέλλης συντονιστής της επιτροπής επιμόρφωσης και επιστημονικής στήριξης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

13:00-13:05 Εναρκτήριος χαιρετισμός Εκπροσώπου Διοίκησης ΣΕΓΑΣ

13:05-13:10 Εναρκτήριος χαιρετισμός Διοικητή Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Δρ. Γρηγόρη Λέων

13:10 -13:25 Αθλητικές αξίες και κοινωνικές συνέπειες του Ντόπινγκ, εισηγητής: Παναγιώτης Πανούτσος Ταλκόβσκι, υπεύθυνος εκπαίδευσης Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

13:25-13:40 Ντόπινγκ και οι Συνέπειες του στην Υγεία των αθλητών, εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Γάλλος, μαιευτήρας- γυναικολόγος, δειγματολήπτης Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

13:40-13:55 Ιστορική αναδρομή και θεσμική οργάνωση της Καταπολέμησης του Ντόπινγκ Παγκοσμίως 

εισηγητής: Παναγιώτης Πανούτσος Ταλκόβσκι, υπεύθυνος εκπαίδευσης Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

 

14:00-14:15 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αθλητών με βάση τον κώδικα του WADA 

εισηγητής: Γεώργιος Ροδινός, Εκτελεστικός Διευθυντής Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

14:15-14:30 Οι διαδικασίες δειγματοληψίας την εποχή του Covid-19, εισηγητής: Γεώργιος Γάλλος, μαιευτήρας-γυναικολόγος-δειγματολήπτης Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

14:30-14:45 Βασικές αρχές και διαδικασίες στην Καταπολέμηση του Ντόπινγκ 

εισηγήτρια: Αντωνία Κώτσια, Υπεύθυνη Ελέγχου Ντόπινγκ Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

14:45-15:00 Ο ρόλος των μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος στο Αντι-Ντόπινγκ, εισηγήτρια: Στάλω Κάττου, Υπεύθυνη Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών Ε.Ο.ΚΑ.Ν.