Στις 11 Μαρτίου ορίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

 Runbeat Team   16:07 23-01-2023  

Στις 11 Μαρτίου ορίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ


Το Σάββατο 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης έχει συμπεριληφθεί η έγκριση τροποποιήσεων Κανονισμού Εγγραφών- Μεταγραφών.

 

Η πρόσκληση προς τα σωματεία αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υπ’ αρ. 02/21 Ιανουαρίου 2023 απόφασή του, καλεί τα Σωματεία - μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2725/1999 (άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 και επομ.).

Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2022 μέχρι

31/12/2022. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

β) Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός εσόδων – εξόδων- από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022. Ειδικός απολογισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ειδικός απολογισμός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), από 01/01/2022 – 31/12/2022.

γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 01/01/2022 -31/12/2022 και έγκριση αυτής.

δ) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

3. Έγκριση τροποποιήσεων Κανονισμού Εγγραφών- Μεταγραφών.

4. Έγκριση Κανονισμών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 2725/99.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την

12η Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης».