Το αγωνιστικό πλαίσιο και οι κεντρικές τεχνικές διατάξεις του ΣΕΓΑΣ για το 2023

 Runbeat Team   18:16 23-01-2023  

Το αγωνιστικό πλαίσιο και οι κεντρικές τεχνικές διατάξεις του ΣΕΓΑΣ για το 2023


Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετά την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής Αναπτυξιακού – Σωματειακού Αθλητισμού και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ανακοίνωσε το αγωνιστικό πλαίσιο – κεντρικές τεχνικές διατάξεις 2023.

Το αγωνιστικό πλαίσιο και οι κεντρικές διατάξεις για το 2023 έχουν ως εξής (με έντονο χρώμα οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει):

 

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2023

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2023

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, το καταστατικό της ομοσπονδίας, τις προτάσεις προπονητών και διοικητικών εκπρόσωπών σωματείων και τέλος των διεθνών κανονισμών της WA (World Athletics), ανακοινώνει το αγωνιστικό πλαίσιο – κεντρικές τεχνικές διατάξεις των διασυλλογικών αγώνων και των πανελληνίων πρωταθλημάτων της αγωνιστικής περιόδου 2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ):

1) ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΓΙΑ ΤΟ 2023:

Οι ηλικίες των αθλητών – τριών που καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

Α/Α     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   ΗΛΙΚΙΕΣ           ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1         Κ12 (ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)  9 – 10 - 11     2012 – 2013 - 2014

2         Κ14 (ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) 12 - 13 2010 - 2011

3         Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) 14 - 15 2008 - 2009

4         Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ     16 - 17 2006 - 2007

5         Κ20 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ     18 - 19 2004 - 2005

6         Κ23 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ     20 – 21- 22     2001 – 2002 - 2003

7         ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 23 και άνω     2000 & Μεγαλύτεροι - ρες

2) ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ          ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ

Κ14     2010 - 2011    --------------      ---------------

Κ16     2008 - 2010    Κ16     2008 - 2010

Κ18     2006 - 2009    Κ18     2006 - 2009

Κ20     2004 - 2007    Κ20            2004 - 2007

-----------------  ----------------   Κ23     2001 – 2005

(Οι γεν. 2006

Μόνο Σκυτ/μίες)

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2003 

& Μεγαλύτεροι - ρες ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2005 

& Μεγαλύτεροι - ρες

ΕΑΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ        2007

& Μεγαλύτεροι - ρες ----------------   ---------------

------------------ --------------      ΑΝΩΜΑΛΟΥ   2009 

 &Μεγαλύτεροι - ρες

------------------ --------------      ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ         2009  

 &Μεγαλύτεροι - ρες


3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ:

α) Σε όλα τα πρωταθλήματα και αγώνες (πανελλήνια - διασυλλογικοί), στους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος, στους περιφερειακούς και τοπικούς επώνυμους αγώνες καθώς και στις διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται συμμετοχής οι αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και της εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Για τις κατηγορίες Κ10 – Κ12 και μόνο στους περιφερειακούς και τοπικούς αγώνες επιτρέπεται η συμμετοχή και με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας που εκδίδονται από τις Ε.Α.Σ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο με αθλητικά δελτία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Οι Ε.Α.Σ. από 1-1-2023 εκδίδουν δελτία μόνο για τους γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2012 – 2013 …και μικρότερους – ρες.

Από την ηλικία των 12 ετών και άνω τα αρχικά δελτία των Ε.Α.Σ. αντικαθίστανται υποχρεωτικάαπό τα δελτία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας αθλητή - αθλήτριας στίβου, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με την κάρτα υγείας αθλητή ιατρικά θεωρημένη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Εάν το σωματείο και οι αθλητές – αθλήτριες, πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, δεν προσκομίσουν τα αθλητικά τους δελτία και την κάρτα υγείας αθλητή ιατρικά θεωρημένη, οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης και ο τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέψουν τη συμμετοχή των αθλητών - τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

β) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα πρωταθλήματα και αγώνες (πανελλήνια ή διασυλλογικοί), ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού και της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

γ) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής-τρια που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή του.

δ) Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2023, στον καθένα από τους διασυλλογικούς αγώνες και πανελλήνια πρωταθλήματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – αθλήτριες (ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν), μπορούν να δηλωθούν και να αγωνιστούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α). K14 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ):

α) Διασυλλογικοί αγώνες Κ14: Στα τρία τρίαθλα και στον ένα αγώνα με ατομικά αγωνίσματα.

β) Διασυλλογικοί αγώνες: Σε ένα ατομικό αγώνισμα από τα επιτρεπόμενα και στη σκυταλοδρομία 4Χ80μ.

γ) Πανελλήνιο πρωτάθλημα K16: Σε ένα μόνο αγώνισμα από τα επιτρεπόμενα.

Β). Κ16 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ):

α) Διασυλλογικοί αγώνες – Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16: Σε δύο αγωνίσματα, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα που έχουν (ομαδικά ή ατομικά) και εκτός από 2 ατομικά αγωνίσματα δρόμων.

β) Διασυλλογικοί αγώνες Κ18: Σε δύο αγωνίσματα, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα που έχουν (ομαδικά ή ατομικά) και εκτός από 2 ατομικά αγωνίσματα δρόμων.

γ) Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18: Σε δύο αγωνίσματα, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα που έχουν (ομαδικά ή ατομικά) και εκτός από 2 ατομικά αγωνίσματα δρόμων.

Γ). Κ18 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ):

α) Διασυλλογικοί αγώνες και Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18: Σε δύο αγωνίσματα.

β) Διασυλλογικοί αγώνες και Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20: Σε δύο αγωνίσματα από τα επιτρεπόμενα.

γ) Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ23 (Α/Γ): Οι γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2006 συμμετέχουν ΜΟΝΟ στις σκυταλοδρομίες.

Δ). Κ20 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ):

Διασυλλογικοί αγώνες και Πανελλήνια πρωταθλήματα Κ20 και Α-Γ/Κ23: Σε δύο αγωνίσματα.

Ε). ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ και Κ23 (ΝΕΟΙ - ΝΕΕΣ):

α) Διασυλλογικοί Αγώνες Α/Γ: Σε τρία αγωνίσματα (δύο ατομικά και ένα ομαδικό ή δύο ομαδικά και ένα ατομικό).

β) Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών και Κ23 (Α-Γ): Σε τρία αγωνίσματα ανεξάρτητα εάν είναι και τα τρία ατομικά αγωνίσματα ή όχι, με την προϋπόθεση όμως να μην συμμετέχουν την ίδια ημέρα σε τρία ατομικά αγωνίσματα. Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων επιτρέπονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 Στους διασυλλογικούς αγώνες η συμμετοχή στα ΣΥΝΘΕΤΑ αγωνίσματα, είναι ανεξάρτητη από τη συμμετοχή στους διασυλλογικούς αγώνες των ατομικών αγωνισμάτων.

4) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ:

Στους διασυλλογικούς αγώνες οι αθλητές-τριες των διαφόρων κατηγοριών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΟΡΟΡΙΑ         Κ16     Κ18     Κ20     Α-Γ

Κ14                            ΝΑΙ *  ΟΧΙ     ΟΧΙ     ΟΧΙ

Κ16                            ΝΑΙ     ΝΑΙ     ΟΧΙ     ΟΧΙ

Κ18                            ΟΧΙ     ΝΑΙ     ΝΑΙ     ΝΑΙ **

Κ20                            ΟΧΙ     ΟΧΙ     ΝΑΙ     ΝΑΙ **

Κ23                            ΟΧΙ     ΟΧΙ     ΟΧΙ     ΝΑΙ

Α - Γ                           ΟΧΙ     ΟΧΙ     ΟΧΙ     ΝΑΙ

Όπου ΝΑΙ* αναφερόμαστε στην κατηγορία Κ14 της τελευταίας χρονιάς (2010)

Όπου ΝΑΙ** δεν υπολογίζονται στη βαθμολόγηση - αξιολόγηση

5) ΟΡΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Θα ισχύουν όρια τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες των αντίστοιχων κατηγοριών:

•  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

• ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Εκτός από την κατηγορία Κ16) ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Β1. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Διεξάγονται ταυτόχρονα και στο ίδιο οργανωτικό με τους διασ/κούς αγώνες Κ20 (Α/Γ).

Για τους δύο διασυλλογικούς αγώνες Α/Γ και Κ20 (Α/Γ), θα υπάρχει για κάθε αγώνισμα και συνολικά:

α) Ενιαία κατάταξη αποτελεσμάτων, ενιαία απονομή επάθλων και ενιαία κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

β) Ξεχωριστήβαθμολόγηση – αξιολόγηση για τον κάθε ένα από τους δύο διασυλλογικούς αγώνες. Ξεχωριστή βαθμολόγηση – αξιολόγηση για την κατηγορία Α/Γ (2003 και μεγαλύτεροι – ρες) και ξεχωριστή βαθμολόγηση – αξιολόγηση για την κατηγορία Κ20 (Α/Γ) «2004 – 2007»

1) ΟΜΙΛΟΙ: Διεξάγονται σε ομίλους και συμμετέχουν όλα τα σωματεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

α) Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο συνεχόμενες ημέρες και σε δύο κύκλους.

β) Οι πόλεις διεξαγωγής των αγώνων κάθε ομίλου, επιλέγονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με κριτήρια, τη μείωση των οργανωτικών εξόδων, την ισομερή κατανομή (όσο είναι δυνατόν) των εξόδων μετακίνησης των σωματείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα όπως η ποσοτική δυναμική των σωματείων, ο αριθμός των μετακινουμένων αθλητών και τέλος τις προδιαγραφές και την υλικοτεχνική υποδομή των σταδίων διεξαγωγής.

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΑΝΔΡΩΝ: 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 5.000 - 3.000 Φ.Ε - 10.000 ΒΑΔΗΝ - 110 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. - ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 4Χ100 – 4Χ400.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 5.000 - 3.000 Φ.Ε - 10.000 ΒΑΔΗΝ - 100 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. - ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 4Χ100 – 4Χ400.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ:

Α΄ ΗΜΕΡΑ:

ΑΝΔΡΩΝ: 100 – 400 – 1.500 – 3.000 Φ.Ε. – 110 ΕΜΠ. – ΥΨΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - 4 Χ 100

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100 – 400 – 1.500 – 3.000 Φ.Ε. – 100 ΕΜΠ. – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 4 Χ 100

Β΄ ΗΜΕΡΑ:

ΑΝΔΡΩΝ: 200 – 800 – 5.000 – 10.000 ΒΑΔΗΝ – 400 ΕΜΠ. – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 4 Χ 400

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 200 – 800 – 5.000 – 10.000 ΒΑΔΗΝ – 400 ΕΜΠ. – ΥΨΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - 4 Χ 400

Tα αγωνίσματα του Βάδην και άλλα ειδικά αγωνίσματα (π.χ. σφύρα, επί κοντώ), μπορούν να διεξάγονται την Α΄ ή την Β΄ ημέρα, ανάλογα με τον όμιλο, την πόλη διεξαγωγής και τις συμμετοχές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις.

Tο πρόγραμμα των ρίψεων θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις προδιαγραφές των σταδίων και την θέση του κλωβού ρίψεων (βοηθητικό ή κεντρικό στάδιο).

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

• Συμμετέχουν οι αθλητές – τριες από 16 ετών και μεγαλύτεροι – ες:

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ      2000 και μεγαλύτεροι-ρες

Κ23 (Α/Γ)        2001 – 2002 - 2003

Κ20 (Α/Γ)        2004 - 2005

Κ18 (Α/Γ)        2006 - 2007

4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ Α/Γ:

• Συμμετέχουν και αξιολογούνται οι αθλητές – τριες από 20 ετών και μεγαλύτεροι – ες:

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   2000 και μεγαλύτεροι-ρες

Κ23 (Α/Γ)       2001 – 2002 - 2003

5) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α/Γ ΚΑΙ Κ23 (Α/Γ):

- 2 ατομικά αγωνίσματα και 1 σκυταλοδρομία ή 2 σκυταλοδρομίες και 1 ατομικό αγώνισμα (Η συμμετοχή στα σύνθετα αγωνίσματα είναι επιπλέον των παραπάνω αγωνισμάτων).

6) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  Α/Γ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ20 (Α/Γ): «Μόνο για την ενιαία κατάταξη αποτελεσμάτων, για την ενιαία απονομή επάθλων και την ενιαία κάλυψη εξόδων μετακίνησης»:

- 2 Αγωνίσματα

7) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  Α/Γ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ18 (Α/Γ) «Μόνο για την ενιαία κατάταξη αποτελεσμάτων, για την ενιαία απονομή επάθλων και την ενιαία κάλυψη εξόδων μετακίνησης»:

- 2 αγωνίσματα από τα παρακάτω:

Κ18 (ΑΝΔΡΕΣ):

2006: 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 * – 400 ΕΜΠ. – 3.000 Φ.Ε. * - 10.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΑΚΟΝΤΙΟ - 4 Χ 100 – 4 Χ 400

2007: 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 10.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ - 4 Χ 100 – 4 Χ 400

Κ18 (ΓΥΝΑΙΚΕΣ):

2006: 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 *– 100 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ – 3.000 Φ.Ε. * - 10.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ100 – 4 Χ 400

2007: 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 400 ΕΜΠ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΔΙΣΚΟΣ – 4 Χ100 – 4 Χ 400

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ18 που γεννήθηκαν το 2006, μπορούν να συμμετέχουν ή στα 5.000 ή στα 3.000 Φ.Ε. και ως δεύτερο αγώνισμα να επιλέξουν ένα άλλο αγώνισμα από τα παραπάνω. 

8) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

α) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ – ΘΕΙΣΕΣ ΤΟ 2003 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ.

Για τη βαθμολόγηση – αξιολόγηση των αθλητών – αθλητριών της ενιαίας κατηγορίας Α/Γ – Κ23 (Α/Γ) «2003 και μεγαλύτεροι – ρες», οι θέσεις κατάταξης των μικρότερων ηλικιακά αθλητών – αθλητριών Κ20(Α/Γ) – Κ18 (Α/Γ) «2004 – 2007», δεν επηρεάζουν και δεν αλλοιώνουν τις θέσεις κατάταξης των αθλητών – αθλητριών Α/Γ – Κ23 (Α/Γ).

Π.χ. 100μ Ανδρών (Οι τρεις πρώτοι πέτυχαν υψηλές επιδόσεις):

Α) Ενιαία κατάταξη για την απονομή επάθλων και την κάλυψη εξόδων

1ος Ο αθλητής Α΄ με έτος γέννησης 2003 (Α/Γ)

2ος Ο αθλητής Β΄ με έτος γέννησης 2004 (Κ20 Α/Γ)

3ος Ο αθλητής Γ΄ με έτος γέννησης 2002 (Α/Γ)

Β) Βαθμολόγηση – Αξιολόγηση για την κατηγορία Α/Γ

1ος Ο αθλητής Α΄ με έτος γέννησης 2003 (Α/Γ) – Βαθμοί 13

2ος Ο αθλητής Γ΄ με έτος γέννησης 2002 (Α/Γ) – Βαθμοί 11

Δεν υπολογίζεται ο αθλητής Β΄ με έτος γέννησης 2004 (Κ20 Α/Γ)

β) Στους διασυλλογικούς αγώνες Α/Γ, για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες των αγώνων (ξεχωριστά για τους Άνδρες και ξεχωριστά για τις Γυναίκες) θα ισχύει χωριστή βαθμολογία όπου θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, οι «αθλητές – τριες και ομάδες σκυταλοδρομίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.

Εάν οι αθλητές - τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας που θα πετύχουν το όριο είναι ΔΕΚΑΞΙ (16), η βαθμολογία στα ατομικά αγωνίσματα θα είναι, 13–11–10–9–8-7–6–5–4–3–2–1–1–1–1–1 και στις σκυταλοδρομίες 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.

Εάν όμως οι αθλητές - τριες ή οι ομάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες από δώδεκα (12), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των βαθμών του πρώτου από τον δεύτερο νικητή (2 β. στα ατομικά και 4 β. στις σκυταλοδρομίες).

ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:  Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α/Γ (2003 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ – ΡΕΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ

           ΣΤΑΑΤΟΜΙΚΑ           ΣΤΙΣ  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ

16        13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2

15        13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1     26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2

14        13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1        26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2

13       13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2

12       13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1   26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2

11       12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1         24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2

10       11-9-8-7-6-5-4-3-2-1  22-18-16-14-12-10-8-6-4-2

9         10-8-7-6-5-4-3-2-1     20-16-14-12-10-8-6-4-2

8         9-7-6-5-4-3-2-1          18-14-12-10-8-6-4-2

7         8-6-5-4-3-2-1  16-12-10-8-6-4-2

6         7-5-4-3-2-1     14-10-8-6-4-2

5         6-4-3-2-1        12-8-6-4-2

4         5-3-2-1           10-6-4-2

3         4-2-1   8-4-2

2         3-1      6-2

1         2         4

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 16η θέση, θα παίρνει ΕΝΑΝ (1) βαθμό στα ατομικά και ΔΥΟ (2) βαθμούς στις σκυταλοδρομίες.

π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας πού θα πετύχουν το όριο σε κάποιο αγώνισμα είναι 18, τότε θα βαθμολογηθούν-αξιολογηθούν και οι 18 ως εξής: 13 – 11 – 10 – 9 - 8 - 7– 6 – 5 – 4 - 3 – 2 - 1 - 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 και για τις σκυταλοδρομίες θα ισχύσει η αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας 26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2.

γ) Θα ισχύσει το σύστημα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων για τους διασυλλογικούς αγώνες ανδρών – γυναικών.

Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές του πίνακα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας, ανάλογα και με τη θέση κατάταξής τους, 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 κ.λπ. για τα ατομικά και 26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 κ.λπ. για τις σκυταλοδρομίες, ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές -ριες ή ομάδες πέτυχαν το όριο στο αγώνισμά τους. Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσματος αυτού που θα πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Παράδειγμα: Εάν στο άλμα εις μήκος γυναικών είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Σημ: Υψηλή επίδοση π.χ. 5.50 μ. και όριο βαθμολόγησης π.χ. 5.00 μ.

1η νικήτρια    6.16   βαθμοί    13

2η      >>                    5.90      >>        11

3η      >>                    5.39      >>          2

4η      >>                    5.20      >>          1

5η      >>                    4.99      >>           -

Με βάση τον παραπάνω τρόπο βαθμολογίας θα ανακηρύσσεται ο νικητής σύλλογος για κάθε μία κατηγορία (π.χ. νικητής σύλλογος στους διασυλλογικούς αγώνες στην κατηγορία ανδρών και ξεχωριστά στην κατηγορία γυναικών κ.λπ.).

- Β2. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ20 (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ):

Διεξάγονται ταυτόχρονα και στο ίδιο οργανωτικό με τους διασυλλογικούς αγώνες Α/Γ.

Οι διασυλλογικοί αγώνες Κ20 (Α/Γ) περιλαμβάνουν μόνο ατομικά αγωνίσματα και όχι σκυταλοδρομίες.

Για τους δύο διασυλλογικούς αγώνες Κ20 (Α/Γ) και Α/Γ θα υπάρχει για κάθε ΑΤΟΜΙΚΟαγώνισμα και συνολικά:

α) Ενιαία κατάταξη αποτελεσμάτων, ενιαία απονομή επάθλων και ενιαία κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

β) Ξεχωριστήβαθμολόγηση – αξιολόγηση για κάθε ένα από τους δύο διασυλλογικούς αγώνες. Ξεχωριστή βαθμολόγηση – αξιολόγηση για την κατηγορία Κ20 (Α/Γ) «2004 – 2007» και ξεχωριστή βαθμολόγηση – αξιολόγηση για την κατηγορία Α/Γ (2003 και μεγαλύτερο – ρες).

1) ΟΜΙΛΟΙ: Διεξάγονται στους ίδιους κοινούς ομίλους με τους διασυλλογικούς αγώνες Α/Γ καισυμμετέχουν όλα τα σωματεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

α) Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο συνεχόμενες ημέρες και σε δύο κύκλους.

β) Οι πόλεις διεξαγωγής των αγώνων κάθε ομίλου, επιλέγονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με κριτήρια, τη μείωση των οργανωτικών εξόδων, την ισομερή κατανομή (όσο είναι δυνατόν) των εξόδων μετακίνησης των σωματείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα όπως η ποσοτική δυναμική των σωματείων, ο αριθμός των μετακινουμένων αθλητών και τέλος τις προδιαγραφές και την υλικοτεχνική υποδομή των σταδίων διεξαγωγής.

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΑΝΔΡΩΝ: 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 5.000 - 3.000 Φ.Ε - 10.000 ΒΑΔΗΝ - 110 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. - ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 5.000 - 3.000 Φ.Ε - 10.000 ΒΑΔΗΝ - 100 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. - ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ.

Σημείωση: Οι αποστάσεις - ύψη εμποδίων και τα βάρη των οργάνων στις ρίψεις είναι τα αντίστοιχα της κατηγορίας Α/Γ

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

• Συμμετέχουν και αξιολογούνται οι αθλητές – τριες από 16 ετών και μεγαλύτεροι – ες:

Κ20 (Α/Γ)       2004 - 2005

Κ18 (Α/Γ)       2006 - 2007

4) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ20 (Α/Γ):

- 2 Αγωνίσματα

4α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Κ20 (Α/Γ) (Οι αποστάσεις – ύψη εμποδίων και  τα βάρη των οργάνων στις ρίψεις είναι τα αντίστοιχα της κατηγορίας Α/Γ) ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ18 (Α/Γ) (Για τη βαθμολόγηση - αξιολόγηση):

- 2 αγωνίσματα από τα παρακάτω:

Κ18 (ΑΝΔΡΕΣ):

2006: 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 * – 400 ΕΜΠ. – 3.000 Φ.Ε. * - 10.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΑΚΟΝΤΙΟ - 4 Χ 100 – 4 Χ 400

2007: 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 10.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ - 4 Χ 100 – 4 Χ 400

Κ18 (ΓΥΝΑΙΚΕΣ):

2006: 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 5.000 *– 100 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ – 3.000 Φ.Ε. * - 10.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ100 – 4 Χ 400

2007: 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 400 ΕΜΠ - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΔΙΣΚΟΣ – 4 Χ100 – 4 Χ 400

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ18 (Α/Γ) που γεννήθηκαν το 2006, μπορούν να συμμετέχουν ή στα 5.000 ή στα 3.000 Φ.Ε. και ως δεύτερο αγώνισμα να επιλέξουν ένα άλλο αγώνισμα από τα παραπάνω. 

5). ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

α) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ – ΘΕΙΣΕΣ ΤΟ 2004 - 2007.

Για τη βαθμολόγηση – αξιολόγηση των αθλητών – αθλητριών της κατηγορίας Κ20 (Α/Γ) «2004 – 2007», οι θέσεις κατάταξης της ενιαίας κατηγορίας Α/Γ – Κ23 (Α/Γ) «2003 και μεγαλύτεροι – ρες», δεν επηρεάζουν και δεν αλλοιώνουν τις θέσεις κατάταξης των αθλητών – αθλητριών Κ20 (Α/Γ).

Π.χ. 100μ Ανδρών (Οι τέσσερις πρώτοι πέτυχαν υψηλές επιδόσεις):

           Α) Ενιαία Κατάταξη για την απονομή επάθλων και την κάλυψη εξόδων

1ος Ο αθλητής Α΄ με έτος γέννησης 2003 (Α/Γ)

2ος Ο αθλητής Β΄ με έτος γέννησης 2004 (Κ20 Α/Γ)

3ος Ο αθλητής Γ΄ με έτος γέννησης 2002 (Α/Γ)

4ος Ο αθλητής Δ΄ με έτος γέννησης 2006 (Α/Γ)

           Β) Βαθμολόγηση – Αξιολόγηση για την κατηγορία Κ20 (Α/Γ)

1ος Ο αθλητής Β΄ με έτος γέννησης 2004 (Κ20) – Βαθμοί 13

2ος Ο αθλητής Δ΄ με έτος γέννησης 2006  (Κ20) – Βαθμοί 11

Δεν υπολογίζονται οι αθλητές με έτη γέννησης 2003 και οι μεγαλύτεροι - ρες (Α/Γ)

β) Στους διασυλλογικούς αγώνες Κ20 (Α/Γ), για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες των αγώνων (ξεχωριστά για τους Κ20 Άνδρες και ξεχωριστά για τις Κ20 Γυναίκες) θα ισχύει χωριστή βαθμολογία όπου θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, οι «αθλητές – τριες και ομάδες σκυταλοδρομίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.

Εάν οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν το όριο είναι ΔΕΚΑΞΙ (16), η βαθμολογία θα είναι, 13–11–10–9–8-7–6–5–4–3–2–1–1–1–1–1

Εάν όμως οι αθλητές - τριες ή οι ομάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες από δώδεκα (12), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των βαθμών του πρώτου από τον δεύτερο νικητή (2 β. στα ατομικά και 4 β. στις σκυταλοδρομίες).

ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:  Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ20 (2004 - 2007) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ  

16        13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 

15        13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1     

14        13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1        

13        13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1           

12       13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1   

11       12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1         

10       11-9-8-7-6-5-4-3-2-1  

9         10-8-7-6-5-4-3-2-1     

8         9-7-6-5-4-3-2-1          

7         8-6-5-4-3-2-1  

6         7-5-4-3-2-1     

5         6-4-3-2-1        

4         5-3-2-1           

3         4-2-1   

2         3-1      

1         2         

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 16η θέση, θα παίρνει ΕΝΑΝ (1) βαθμό στα ατομικά.

π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες πού θα πετύχουν το όριο σε κάποιο αγώνισμα είναι 18, τότε θα βαθμολογηθούν-αξιολογηθούν και οι 18 ως εξής: 13 – 11 – 10 – 9 - 8 - 7– 6 – 5 – 4 - 3 – 2 - 1 - 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1      

γ) Θα ισχύσει το σύστημα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων για τους διασυλλογικούς αγώνες Κ20 (Α/Γ).

Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές του πίνακα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας, ανάλογα και με τη θέση κατάταξής τους, 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 κ.λπ., ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές -ριες πέτυχαν το όριο στο αγώνισμά τους.

Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσματος αυτού που θα πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Παράδειγμα: Εάν στο άλμα εις μήκος Κ20 γυναικών είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Σημ: Υψηλή επίδοση π.χ. 5.40 μ. και όριο βαθμολόγησης π.χ. 4.90 μ.

1η νικήτρια    6.16   βαθμοί    13

2η      >>                    5.40      >>       11

3η      >>                    4.95      >>         2

4η      >>                    4.90      >>         1

5η      >>                    4.89       >>          -

Με βάση τον παραπάνω τρόπο βαθμολογίας θα ανακηρύσσεται ο νικητής σύλλογος για κάθε μία κατηγορία (π.χ. νικητής σύλλογος στους διασυλλογικούς αγώνες στην κατηγορία Κ20 ανδρών και ξεχωριστά στην κατηγορία Κ20 γυναικών κ.λπ.).

Β3) ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α/Γ ΚΑΙ Κ20 (Α/Γ)

Α). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ

Οι αθλητές – αθλήτριες πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Διασυλλογικούς αγώνες των κατηγοριών Α/Γ (2003 και μεγαλύτεροι – ρες) και Κ20 (Α/Γ) «2004-2007», μπορούν να συμμετέχουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε διαφορετικό όμιλο από τον όμιλο που συμμετέχει το σωματείο τους ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 αθλητές – αθλήτριες συνολικά από κάθε σωματείο.

Για τη συμμετοχή σε διαφορετικό όμιλο πρέπει απαραίτητα να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1). Ο νέος όμιλος στον οποίο θα συμμετέχει, να είναι ο όμιλος που ανήκει απαραίτητα η πόλη της μόνιμης κατοικίας του (φοιτητής, εργαζόμενος κ.λ.π.)

2). Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη – δήλωση συμμετοχής του σωματείου του.

3). Να υπάρχει η έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σε αυτή την περίπτωση οι αθλητές – αθλήτριες που συμμετέχουν σε διαφορετικό όμιλο από τον όμιλο που συμμετέχει το σωματείο τους, βαθμολογούνται - αξιολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1). Κάθε αθλητής – αθλήτρια και για κάθε αγώνισμα που πετυχαίνει το όριο υψηλής πριμοδότησης, βαθμολογείται με 7βαθμούς αξιολόγησης, ανεξάρτητα με τη θέση κατάταξής του στα αγωνίσματα.

Ειδικά για τα σύνθετα αγωνίσματα, βαθμολογούνται – αξιολογούνται με 11 βαθμούς.

2)Κάθε αθλητής – αθλήτρια και για κάθε αγώνισμα που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης, βαθμολογείται με 2 βαθμούς αξιολόγησης, ανεξάρτητα με τη θέση κατάταξής του στα αγωνίσματα.

Ειδικά για τα σύνθετα αγωνίσματα, βαθμολογούνται – αξιολογούνται με 6 βαθμούς.

π.χ. Ο αθλητής Α΄ στα 100μ πετυχαίνει το όριο υψηλής πριμοδότησης και βαθμολογείται με 7βαθμούς αξιολόγησης.

Ο ίδιος αθλητής Α΄ στα 200μ πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και βαθμολογείται με 2βαθμούς αξιολόγησης.

Οι παραπάνω βαθμοί υπολογίζονται ΜΟΝΟ για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του σωματείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στη βαθμολογία των σωματείων που ανακοινώνεται μετά το τέλος των αγώνων κάθε ομίλου και η οποία αφορά τη βαθμολογία των αθλητών – αθλητριών που αγωνιστήκαν στον όμιλο που ανήκει το σωματείο τους.

Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορεί ένας αθλητής – αθλήτρια να αγωνιστεί σε δύο διαφορετικούς ομίλους.

Β) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 12 ΚΑΛΛΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ Α/Γ ΚΑΙ Κ20:

Μετά τη ολοκλήρωση των διασυλλογικών αγώνων Α/Γ (2003 και μεγαλύτεροι – ρες) και Κ20 (Α/Γ) «2004-2007», ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα καταρτίσει ενιαίες λίστες (και για τις 2 κατηγορίες μαζί Α/Γ και Κ20 Α/Γ) με την κατάταξη των επιδόσεων των αθλητών – αθλητριών που συμμετείχαν σε όλους τους ομίλους των παραπάνω κατηγοριών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της WA (ευνοϊκός ή αντίθετος άνεμος, χρονομέτρηση χειρός κ.λ.π.).

Σε κάθε αγώνισμα και σύμφωνα με την ενιαία κατάταξη, θα βαθμολογούνται – αξιολογούνται οι 12 καλλίτερες επιδόσεις με την σταθερή βαθμολογία 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5- 4 – 3 – 2 – 1.

Σημείωση:

1). Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθμολογηθούν – αξιολογηθούν οι αθλητές – αθλήτριες είναι να έχουν πετύχει τα όρια βαθμολόγησης.

2) Βαθμολογούνται – αξιολογούνται οι 12 καλύτερες επιδόσεις της ενιαίας λίστας, ανεξάρτητα σε ποιόν όμιλο αγωνίστηκε ο κάθε αθλητής – αθλήτρια.

3) Η διάταξη – ρύθμιση αυτή αφορά ΜΟΝΟ τα ατομικά αγωνίσματα και δεν αφορά τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών.

4) Οι παραπάνω βαθμοί υπολογίζονται ΜΟΝΟ για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του σωματείου.

Β. 4) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ):

1) ΟΜΙΛΟΙ:

Διεξάγονται ομίλους και συμμετέχουν όλα τα σωματεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων, θα ολοκληρώνεται σε μία ημέρα, σε έναν ή δύο το πολύ κύκλους.

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ): 100 – 200 – 400 – 800 - 1.500 - 3.000 - 2.000 Φ.Ε - 10.000 ΒΑΔΗΝ - 110 ΕΜΠ. -400 ΕΜΠ. –ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ– ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 4Χ100 – 4Χ400.

Κ18 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ): 100 – 200 – 400 – 800 - 1.500 - 3.000 - 2.000 Φ.Ε - 5.000 ΒΑΔΗΝ- 100 ΕΜΠ. - 400ΕΜΠ. – ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 4Χ100 – 4Χ400.

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:    

Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ)    2006 – 2007

Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)   2008 – 2009

4) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Κ18 (Α/Γ):  Σε δύο αγωνίσματα.

Κ16 (Α/Κ): Σε δύο από τα παρακάτω αγωνίσματα (εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων).

Α). Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 που γεννήθηκαν το 2008 συμμετέχουν σε όλα τα αγωνίσματα (εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων).

Β) Οι αθλητές της κατηγορίας Κ16 (Αγοριών) που γεννήθηκαν το 2009 συμμετέχουν μόνο στα παρακάτω αγωνίσματα (εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων).

ΑΓΟΡΙΑ 2009: 100 – 200 – 1.500 - 3.000 - ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – 4 Χ 100

Γ) Οι αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 (Κοριτσιών) που γεννήθηκαν το 2009 συμμετέχουν μόνο στα παρακάτω αγωνίσματα (εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων).

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2009: 100 – 200 – 1.500 – 3.000 - ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ - ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ 100.     

5) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες αυτών των αγώνων, θα ισχύει χωριστή βαθμολογία όπου θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, οι «αθλητές – τριες και ομάδες σκυταλοδρομίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.

α) Εάν οι αθλητές - τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας που θα πετύχουν το όριο είναι ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14), η βαθμολογία στα ατομικά αγωνίσματα θα είναι 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 και στις σκυταλοδρομίες 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.        

Εάν όμως οι αθλητές - τριες ή οι ομάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες από δέκα (10), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των βαθμών του πρώτου από τον δεύτερο νικητή ( 2 β. στα ατομικά και 4 β. στις σκυταλοδρομίες ).

ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:  Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

           ΣΤΑΑΤΟΜΙΚΑ           ΣΤΙΣ  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ

14           11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1–1-1     22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2

13       11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1    22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2

12       11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1        22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2

                       

11       11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1               22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2

10       11-9-8-7-6-5-4-3-2-1                   22-18-16-14-12-10-8-6-4-2

                       

9                    10-8-7-6-5-4-3-2-1                          20-16-14-12-10-8-6-4-2

8                         9-7-6-5-4-3-2-1                                18-14-12-10-8-6-4-2

7                             8-6-5-4-3-2-1     16-12-10-8-6-4-2

6                                7-5-4-3-2-1     14-10-8-6-4-2

5                                    6-4-3-2-1    12-8-6-4-2

4                                       5-3-2-1    10-6-4-2

3                                          4-2-1     8-4-2

2                                             3-1     6-2

1                                                2     4

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 14η θέση, θα παίρνει ΕΝΑΝ (1) βαθμό στα ατομικά και ΔΥΟ (2) βαθμούς στις σκυταλοδρομίες.

π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας πού θα πετύχουν το όριο σε κάποιο αγώνισμα είναι 17, τότε θα βαθμολογηθούν - αξιολογηθούν και οι 17 ως εξής: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1 και 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2–2-2-2.

β) Θα ισχύσει και φέτος το σύστημα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων για τους διασυλλογικούς αγώνες.

Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές του πίνακα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας, ανάλογα και με τη θέση κατάταξής τους:

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1 κ.λ.π. στα ατομικά και 22-18-16-14-12-10-8-6-4-2 -2 κ.λπ. στις σκυταλοδρομίες, ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές-τριες ή ομάδες πέτυχαν το όριο στο αγώνισμά τους.

Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσματος αυτού που θα πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Παράδειγμα: Εάν στο άλμα εις μήκος Κ18 (Ανδρών) είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Σημ: Υψηλή επίδοση π.χ. 6.35 μ. και όριο βαθμολόγησης π.χ. 5.40 μ.

1ος νικητής                              7.16   βαθμοί11

2ος      >>                                6.50      >>         9

3ος      >>                                5.69      >>         2

4ος      >>                                5.50      >>         1

5ος      >>                                5.39      >>          -

Με βάση τον παραπάνω τρόπο βαθμολογίας θα ανακηρύσσεται ο νικητής σύλλογος για κάθε κατηγορία (π.χ. νικητής σύλλογος στους διασυλλογικούς αγώνες στην κατηγορία Κ18 «Ανδρών» και ξεχωριστά στην κατηγορία Κ18 «Γυναικών»).

Β5) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ):

1) ΟΜΙΛΟΙ:

Διεξάγονται σε ομίλους και συμμετέχουν όλα τα σωματεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων θα ολοκληρώνεται σε έναν κύκλο.

*Οι διασυλλογικοί αγώνες Κ16 (Α/Κ) μετά από πρόταση των Ε.Α.Σ. και των σωματείων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο και απόφαση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να διεξάγονται μαζί με τους διασυλλογικούς αγώνες Α/Γ.

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΑΓΟΡΙΩΝ: 80 – 150 – * 300 – * 600 - 1.000 - 2.000 - 100 ΕΜΠ. - 300 ΕΜΠ. – 2.000 Φ.Ε. (Χωρίς Λίμνη) - 5.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - *ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ– ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 4Χ80 – *4Χ200 (Μικτή).

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 80 – 150 – * 300 – * 600 - 1.000 - 2.000 - 80 ΕΜΠ. - 300 ΕΜΠ. - 2.000 Φ.Ε. (Χωρίς Λίμνη)– 3.000 ΒΑΔΗΝ – ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ – *ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ –ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - 4Χ80 – *4Χ200 (Μικτή).

*Το πλαίσιο διεξαγωγής των αγωνισμάτων 300μ – 600μ, θα καθορίζεται στην προκήρυξη των αγώνων.

*ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ: Χωρίς κουτσό και με ελεύθερη φόρα (π.χ. Πάτημα Δεξί – εναλλαγή Αριστερό (1ο) – εναλλαγή Δεξί (2ο) – εναλλαγή Αριστερό (3ο) και άλμα (4ο). Το αντίθετο με το άλλο πόδι.

*4Χ200μ ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ: Αγόρι – Κορίτσι – Κορίτσι - Αγόρι

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

- Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)           2008 – 2009

- Κ14 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)           2010

4) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Κ16 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ): Σε δύο αγωνίσματα, εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων.

Κ14 (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2010): Σε ΕΝΑ ατομικό αγώνισμα από τα παρακάτω και στη σκυταλοδρομία 4Χ80:

80 – 150 - 1.200 – ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ - ΑΚΟΝΤΙΟ - 4Χ80                

5) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες αυτών των αγώνων θα ισχύει χωριστή βαθμολογία (ξεχωριστά για τα αγόρια και ξεχωριστά για τα κορίτσια) όπου θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, οι «αθλητές – τριες και ομάδες σκυταλοδρομίας» που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.

α) Δεν υπάρχουν όρια υψηλής πριμοδότησης, μόνο όρια πρόκρισης για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

β) Υπάρχουν όρια βαθμολόγησης - αξιολόγησης

γ) Κάθε αθλητής – αθλήτρια και ομάδα σκυταλοδρομίας που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και ανεξάρτητα από τη θέση κατάταξης τους, βαθμολογείται – αξιολογείται στα ατομικά αγωνίσματα με 4 βαθμούς και κάθε ομάδα σκυταλοδρομίες με 8 βαθμούς.

Παράδειγμα:

Στο άλμα εις μήκος Κ16 (Αγοριών) με όριο βαθμολόγησης 5,10 είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα :

 1οςνικητής6.16   βαθμοί     4

 2ος>>5.80      >>         4

 3ος>>5.29      >>         4

 4ος>>5.20      >>         4

 5ος>>5.00      >>         -

Β.6) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:

Α) ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Κ20 (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

Β) Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

1) ΟΜΙΛΟΙ:

Διεξάγονται σε δύο (2) ομίλους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και συμμετέχουν όλα τα σωματεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων, θα ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες.

Α/ΑΛΟΣ          Ε.Α.Σ

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΗΜΝΟΣ

2 ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ -

ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ / ΕΥΒΟΙΑ - ΛΕΣΒΟΣ - ΧΙΟΣ / ΣΑΜΟΣ –

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΚΡΗΤΗ

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ

Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΥΨΟΣ - 400

Β΄ ΗΜΕΡΑ: 110 ΕΜΠ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.500.

ΕΠΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200

Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΜΗΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 800.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Α) ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ                   2003 και μεγαλύτεροι - ρες

Β) Κ20 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ)          2004 – 2005

ΔΕΚΑΘΛΟ Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ):

Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΥΨΟΣ - 400

Β΄ ΗΜΕΡΑ: 110 ΕΜΠ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.500.

ΕΠΤΑΘΛΟΚ18 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ):

Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200

Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΜΗΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 800.

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

- Κ18 (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 2006 – 2007 - 2008

3). ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Γ – Κ20 (Α/Γ) ΚΑΙ Κ18 (Α/Γ):

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Α/Γ – Κ20 (Α/Γ) και Κ18 (Α/Γ), θα ισχύει χωριστή βαθμολογία όπου θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, οι αθλητές – τριες που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.

α) Εάν οι αθλητές – τριες που θα πετύχουν το όριο στο αγώνισμά τους είναι ΔΕΚΑΞΙ (16), η βαθμολογία θα είναι 17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

Αν όμως οι παραπάνω αθλητές - τριες είναι λιγότεροι από δεκάξι ( 16 ), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των βαθμών, του πρώτου από τον δεύτερο νικητή ( 2 β.).

ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:  Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

16       17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

15       16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

14       15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

13       14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

12       13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

11       12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

10       11-9-8-7-6-5-4-3-2-1

9         10-8-7-6-5-4-3-2-1

8         9-7-6-5-4-3-2-1

7         8-6-5-4-3-2-1

6         7-5-4-3-2-1

5         6-4-3-2-1

4         5-3-2-1

3         4-2-1

2         3-1

1         2

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Α) Επιπλέον κάθε αθλητής – τρια που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 16η θέση, θα παίρνει ΕΝΑΝ (1) βαθμό.

Β) Θα ισχύσει και σ’ αυτούς τους αγώνες το σύστημα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων.

Έτσι οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές του πίνακα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας, ανάλογα και με τη θέση κατάταξής τους:

17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 κ.λ.π. και ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές -τριες πέτυχαν το όριο στο αγώνισμά τους .

Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσματος αυτού που θα πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Γ) Για την ξεχωριστή βαθμολόγηση - αξιολόγηση των κατηγοριών Α/Γ και Κ20 (Α/Γ) ισχύουν όλα αναφέρονται και για τα υπόλοιπα ατομικά αγωνίσματα στη σελίδα 10 – παράγραφος Γ2 - 5.

Δ) Για τη συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών σε διαφορετικό όμιλο από τον όμιλο που ανήκει το σωματείο τους, ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στη σελίδα 11 – παράγραφος Γ3 - Α 

Β.7) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ):

Διεξάγονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

• Τις ίδιες ημερομηνίες και στο ίδιο οργανωτικό με τους ομίλους των διασυλλογικών αγώνων ατομικών αγωνισμάτων Α/Γ και Κ20 (Α/Γ).

1) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΕΞΑΘΛΟΚ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ):

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ : 100 ΕΜΠ – ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΥΨΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.000

ΕΞΑΘΛΟΚ16 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ):

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 80 ΕΜΠ – ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΥΨΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 600

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

- Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ): 2008 - 2009

3) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες αυτών των αγώνων θα ισχύει χωριστή βαθμολογία (ξεχωριστά για τα αγόρια και ξεχωριστά για τα κορίτσια) όπου θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, οι αθλητές – τριες που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης.

α) Δεν υπάρχουν όρια υψηλής πριμοδότησης, μόνο όρια πρόκρισης για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

β) Υπάρχουν όρια βαθμολόγησης – αξιολόγησης

β) Κάθε αθλητής – αθλήτρια που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και ανεξάρτητα με τη θέση κατάταξης βαθμολογείται – αξιολογείται με 8βαθμούς

Β.8) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ14 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

- Κ14 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ): 2010 - 2011

2) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΑΘΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3) ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ Ε.Α.Σ. - ΟΜΙΛΟΙ:

Προκηρύσσονται και οργανώνονται με ευθύνη των κατά τόπους Ε.Α.Σ., είτε σε επίπεδο Ε.Α.Σ., είτε σε ομίλους μεταξύ των σωματείων της διοργανώτριας Ε.Α.Σ.

Το κάθε σωματείο συμμετέχει για κάθε ΤΡΙΑΘΛΟ σε έναν μόνο όμιλο.

Σε κάθε όμιλο συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) σωματεία (εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες μετακίνησης, οπότε μπορεί να διεξαχθεί όμιλος και με τη συμμετοχή ενός μόνο σωματείου).

4) ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΤΡΙΑΘΛΩΝ:

• α) Διεξάγονται ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ, σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες

• β) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑΘΛΑ:

Δρόμοι:           60μ– 800μ - 60 εμπ.(0,50 εκ.) –

Άλματα:          Ύψος – Μήκος

Ρίψεις: Σφαιροβολία (3κ) – Μπαλάκι ή Vortex

• γ) Τα τρίαθλα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και θα διεξάγεται ένα τρίαθλο κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι μέσα στην αγωνιστική χρονιά θα διεξαχθούν σε κάθε Ε.Α.Σ. και οι τρεις παρακάτω κατηγορίες τριάθλου:

1) Δρομικό: 60 – 800 - Μήκος

2) Αλτικό:   60 Εμπόδια (0,50 εκ) – Ύψος - Μήκος

3) Ριπτικό: 60 – Σφαίρα (3κ) - Μπαλάκι ή Vortex

Οι Ε.Α.Σ. διοργανώνουν τα τρία τρίαθλα ανάλογα με τη σειρά που επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες

π.χ. Μπορεί να διεξαχθεί ως πρώτος αγώνας τοριπτικό ή το δρομικό τρίαθλο κ.λ.π.

5) ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:

Διεξάγεται με αξιολόγηση ένα αγώνας ατομικών αγωνισμάτων

Α) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

60 – 150 – 800 – 60 Εμπόδια (0,50 εκ.) – 2.000 Βάδην Ύψος – Επί κοντώ – Μήκος – Σφαίρα (3κ) – Μπαλάκι ή Vortex - Σφύρα (3κ) - Δίσκος (750 γρ) – Ακόντιο (500 γρ)

Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Κάθε αθλητής – αθλήτρια συμμετέχει σε ένα μόνο αγώνισμα

6)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

• Για κάθε ένα από τους 4 αγώνες με αξιολόγηση (τρία τρίαθλα και ένας αγώνας με ατομικά αγωνίσματα) η βαθμολογία – αξιολόγηση έχει σύμφωνα με τα παρακάτω:

Το κάθε σωματείο βαθμολογείται αξιολογείται ανάλογα με την αριθμητική συμμετοχή των αθλητών – αθλητών του:

ΜεΠΕΝΤΕ (5) βαθμούς, εάν συμμετέχει με5 - 9 αθλητές - τριες συνολικά.

ΜεΔΕΚΑ (10) βαθμούς, εάν συμμετέχει με 10 και περισσότερους αθλητές -τριες συνολικά.

Επομένως οι περισσότεροι βαθμοί που μπορεί να συγκεντρώσει ένα σωματείο από τους διασυλλογικούς αγώνες της κατηγορίας Κ14 είναι:

Α΄Αγώνας - Τρίαθλο:                         10 Βαθμοί

Β΄Αγώνας - Τρίαθλο:                         10 Βαθμοί

Γ΄Αγώνας - Τρίαθλο:    10 Βαθμοί

Δ΄Αγώνας – Ατομικά αγωνίσματα:10 Βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ=40 Βαθμοί

7). ΤΡΙΑΘΛΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:

α) Οι επιδόσεις των αθλητών – τριών βαθμολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 10 μέχρι 110 βαθμούς.

β) Βραβεύονται οι τρεις πρώτοι νικητές και οι τρεις πρώτες νικήτριες της συνολικής κατάταξης σε κάθε Τρίαθλο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα σύνθετα αγωνίσματα.

γ) Προτείνεται επίσης και η βράβευση των 3 πρώτων νικητών - νικητριών των επιμέρους ατομικών αγωνισμάτων που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τρίαθλο. (π.χ. οι τρεις πρώτοι στα 60 εμπ., οι τρεις πρώτοι στα 800μ, οι τρεις πρώτες στο ύψος, οι τρεις πρώτες στο μπαλάκι κ.λπ.).

Στην ειδική προκήρυξη κάθε αγώνα, μετά από απόφαση της διοργανώτριας Ε.Α.Σ., θα καθορίζεται εάν στις βραβεύσεις των 3 πρώτων νικητών – νικητριών των επί μέρους ατομικών αγωνισμάτων, θα συμπεριλαμβάνονται και οι 3 πρώτοι νικητές - νικήτριες της συνολικής βαθμολογίας κάθε τριάθλου ή όχι. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται, η βράβευση θα γίνεται στους επόμενους της κατάταξης κάθε επιμέρους ατομικού αγωνίσματος (εκτός των 3 πρώτων της συνολικής βαθμολογίας κατάταξης κάθε τριάθλου).

8). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α) Στο Άλμα εις Μήκος - Σφαιροβολία – Μπαλάκι ή Vortex: Οι αθλητές – αθλήτριες θα πραγματοποιούν ΔΥΟ (2) προσπάθειες.

β) Στο Άλμα εις Ύψος: Οι αθλητές – αθλήτριες θα ολοκληρώνουν τον αγώνα τους μετά από ΤΡΕΙΣ (3) συνολικά αποτυχημένες (άκυρες) προσπάθειες, ανεξάρτητα εάν είναι συνεχόμενες ή όχι.

γ) Στα 60 εμπόδια το προτεινόμενο ύψος είναι 0,50 εκ.

9). ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

• Στους αγώνες δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης.

10) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ Ε.Α.Σ.):

α) Προτείνεται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και εφαρμόζεται μετά από απόφαση της κάθε διοργανώτριας Ε.Α.Σ., αγωνιστική βαθμολογία ομαδικής κατάταξης και ομαδική απονομή επάθλων σωματείων για κάθε κατηγορία, αφού τα ΤΡΙΑΘΛΑ σε αυτές τις ηλικίες αντιμετωπίζονται και ως ομαδικό αγώνισμα.

Μία ομαδική κατάταξη και απονομή για τα ΑΓΟΡΙΑ και μία ομαδική κατάταξη και απονομή για τα ΚΟΡΙΤΣΙΑ, σε κάθε αγωνιστική ημέρα.

β) Για να βαθμολογηθεί (αγωνιστική βαθμολογία) ένα σωματείο και να υπολογιστεί στην ομαδική κατάταξη και απονομή των επάθλων, πρέπει να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη της αντίστοιχης κατηγορίας.

γ) Για τον υπολογισμό της συνολικής αγωνιστικήςβαθμολογίας κάθε σωματείου (με την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον 5 αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη) προστίθενται οι βαθμοί επίδοσης των δέκα (10) καλύτερων αθλητών και αθλητριών του σε κάθε κατηγορία.

δ) Σύμφωνα με την παραπάνω συνολική βαθμολογία γίνεται η κατάταξη των σωματείων και η απονομή των επάθλων στα ΕΞΙ πρώτα σωματεία για κάθε κατηγορία.

π.χ. Έχειστην τελική κατάταξη 4 Αγόρια: Δεν βαθμολογείται.

Έχει στην τελική κατάταξη 5 Αγόρια και 3 Κορίτσια:Προστίθενται οι βαθμοί των 5 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στα Αγόρια. Στα Κορίτσια δεν βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλήτριες.

Έχει στην τελική κατάταξη 9 Αγόρια: Προστίθενται οι βαθμοί των 9 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στα Αγόρια.

Έχει στην τελική κατάταξη 10 Αγόρια: Προστίθενται οι βαθμοί των 10 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στα Αγόρια.

Έχει στην τελική κατάταξη 15 Κορίτσια και 3 Αγόρια: Προστίθενται οι βαθμοί των 10 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ αθλητριών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στα Κορίτσια. Στα Αγόρια δεν βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλητές.

- Η αγωνιστική βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για την κατάταξη των σωματείων και την ομαδική απονομή των επάθλων. Δεν έχει σχέση με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των σωματείων, για την οποία αναφέρονται αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο.

Σημείωση:Στο πλαίσιο της αγωνιστικής εξέλιξης και πολύπλευρης προπόνησης των νεαρών αθλητών – αθλητριών και της διεξαγωγής μεγαλύτερου αριθμού αγώνων, είναι απαραίτητο οι Ε.Α.Σ. και τα σωματεία να διοργανώνουν επιπλέον και χωρίς αξιολόγηση,μια σειρά αγώνων πολυάθλων με τη μορφή «τριάθλου, τετράθλου, πεντάθλου και εξάθλου», τα οποία θα περιλαμβάνουν τα αγωνίσματα που αναφέρονται παραπάνω.

Οι αγώνες αυτοί προτείνεται να διεξάγονται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο αρχικά ως εσωτερικοί αγώνες σωματείων, στη συνέχεια ως αγώνες μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων σωματείων και θα κορυφώνονται ως αγώνες σε επίπεδο Ε.Α.Σ. και περιφέρειας, με τη συμμετοχή συγκεκριμένου αριθμού αθλητών – αθλητριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ΄

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ12 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)

Οι αγωνιστικές δραστηριότητες – αγώνες για την κατηγορία Κ12 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) προγραμματίζονται και διεξάγονται με ευθύνη και πρωτοβουλία των σωματείων και των Ε.Α.Σ.

Προτείνεταιγια την χρονική περίοδο από Οκτώβριο μέχρι και Μάιο η διεξαγωγή: 2αθλων, 3αθλων με κορύφωση ένα αγώνα τετράθλου

Οι αγώνες έχουν ομαδικό χαρακτήρα.

Οι οργανωτές επιλέγουν μεταξύ αγωνισμάτων και από τις τρεις κατηγορίες: Δρόμο,Άλμα, Ρίψη.

Ανάλογα με τις τοπικές προϋποθέσεις διεξαγωγής των αγώνων, διεξάγονται ταυτόχρονα από ένα μέχρι τρία «2αθλα ή 3αθλα» διαφορετικά μεταξύ τους.

Σε κάθε επόμενο αγώνα θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια τα 2αθλα ή 3αθλα να είναι διαφορετικά, έτσι ώστε το κάθε παιδί να συμμετάσχει σε όλα τα αγωνίσματα και να αποκτήσει ποικιλία κινητικών προτύπων.

Σε όλα τα αγωνίσματα και συνολικά σε κάθε 2αθλο, 3αθλο, 4άθλο, υπάρχει ΜΟΝΟ ομαδική κατάταξη.

Η άθροιση των επιδόσεων των μελών της ίδιας ομάδας αποτελεί την επίδοση της ομάδας και οι ομάδες κατατάσσονται με βάση την καλύτερή τους επίδοση.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ:

50μ ή 60μ – 600μ 

50μ Εμπόδια (Εμπόδια 5 – Ύψος 0,35 - 0,50 – Αποστάσεις 12 - 7 - 10) ή

60μ Εμπόδια (Εμπόδια 6 – Ύψος 0,35 - 0,50 – Αποστάσεις 12,5 – 7,5 - 10)

Σκυταλοδρομία Ταχύτητας (4Χ50μ ή 6Χ50μ ή 8Χ50μ)

Σκυταλοδρομία Εμποδίων (4Χ50μ ή 6Χ50μ ή 8Χ50μ)

Σκυταλοδρομία Kids Athletics “Αντοχής” (Formula)

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΛΜΑΤΩΝ:

Μήκος (με μικρή φόρα, 4-6 διασκελισμών).

Κάθε παιδί κάνει άλμα με το δεξί πόδι και στην συνέχεια με το αριστερό πόδι.

Το άθροισμα των επιδόσεων των δύο αλμάτων είναι η ατομική επίδοση κάθε παιδιού.

Ύψος (με μικρή φόρα, 4-6 διασκελισμών) και πέρασμα με «ψαλίδι».

Κάθε παιδί κάνει άλμα με το δεξί πόδι και στην συνέχεια με το αριστερό πόδι.

Κάθε επιτυχημένο άλμα είναι 1 πόντος. Συνολικά κάνει άλματα σε 3-5 διαδοχικά ύψη (ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων, τον αριθμό των μελών των ομάδων, τις συνθήκες, κ.τ.λ.).

Άλμα Επί Κοντώ σε μήκος (με μικρή φόρα, 4-6 διασκελισμών).

Τα παιδιά κάνουν άλματα σε σκάμμα με άμμο ή σε χαμηλά στρώματα (10-20 εκ.) ή σε άλλη μαλακή επιφάνεια (π.χ. χόρτο) η οποία έχει χωριστεί σε τμήματα. Η προσγείωση στο πρώτο τμήμα δίνει 1 πόντο, στο δεύτερο τμήμα 2 πόντους, κ.ο.κ. Συνολικά κάνουν 3-4 προσπάθειες (ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων, τον αριθμό των μελών των ομάδων, τις συνθήκες, κτλ).

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΡΙΨΕΩΝ:

Σφαίρα: 1 – 2 κιλά

Ιατρική Μπάλα: 2 κιλά

Παιδικό Ακόντιο/turbojav 300γρ ή Vortex 130γρ (από στάση ή με 2-4 διασκελισμούς)

Παιδικός Δίσκος 500γρ. (από στάση – χωρίς περιστροφή)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΙΨΕΙΣ:

Κάθε παιδί κάνει ρίψη με το δεξί χέρι και στη συνέχεια με το αριστερό χέρι.

Το άθροισμα των επιδόσεων των δύο ρίψεων είναι η ατομική επίδοση κάθε παιδιού.

Το σύνολο των προσπαθειών όλων των μελών της ομάδας είναι η επίδοση της ομάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:

ΕΑΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2007 και μεγαλύτεροι – ρες)

Οι Εαρινοί Αγώνες αποτελούν συνέχεια των διασυλλογικών αγώνων Α/Γ και Κ20 (Α/Γ).

1). Πλαίσιο διεξαγωγής - Αγωνίσματα:

Οι αγώνες διεξάγονται σε ένα Σαββατοκύριακο και περιλαμβάνουν μόνο ατομικά αγωνίσματαΑ/Γ.

Επιπλέον των αγωνισμάτων Α/Γ διεξάγονται και 4 αγωνίσματα της κατηγορίας Κ20 Ανδρών που έχουν διαφορετικές προδιαγραφές από τα αντίστοιχα των Ανδρών (110 Εμπόδια «1,00μ» - Σφαιροβολία «6κ» - Δισκοβολία «1.750γρ» και Σφυροβολία «6κ»).

2). Δικαίωμα συμμετοχής:

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2007 και οι μεγαλύτεροι – ρες και σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στα αγωνίσματα ανάλογα με το έτος γέννησης.

β) Η αριθμητική συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στα αγωνίσματα έχει ως εξής:

Α). 100 – 200 – 400 – 100 Εμπ – 400 Εμπ:

Συμμετέχουν το ανώτερο 16 αθλητές – αθλήτριες και σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Οι αθλητές – αθλήτριες με τις 10 καλύτερες επιδόσεις των διασυλλογικών αγώνων Α/Γ και Κ20 (Α/Γ)

Για την ενιαία κατάταξη λαμβάνονται υπ όψιν οι προδιαγραφές της WA, σε σχέση με τους ανέμους κ.λ.π. και ανεξάρτητα σε ποιόν όμιλο αγωνίστηκε ο κάθε αθλητής – τρια.

β) Οι αθλητές – αθλήτριες με τις 3 καλύτερες επιδόσεις του 2022 (2 αθλητές – αθλήτριες από την κατηγορία Α/Γ με έτη γέννησης 2003 και οι μεγαλύτεροι – ρες και 1 αθλητής – αθλήτρια από την κατηγορία Κ20 (Α/Γ) με έτη γέννησης 2004 – 2007).

Σε περίπτωση όπου οι αθλητές – αθλήτριες με τις 3 καλύτερες επιδόσεις το 2022 περιλαμβάνονται στις 10 καλύτερες επιδόσεις των διασυλλογικών αγώνων 2023, τότε ο αντίστοιχος αριθμός των αθλητών – αθλητριών συμπληρώνεται κατά σειρά από τις επόμενες επιδόσεις από τους διασυλλογικούς αγώνες και μετά την πρώτη δεκάδα.

γ) Τρεις (3) αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες α και β (2 αθλητές – αθλήτριες από την κατηγορία Α/Γ με έτη γέννησης 2003 και οι μεγαλύτεροι – ρες και 1 αθλητής – αθλήτρια από την κατηγορία Κ20 (Α/Γ) με έτη γέννησης 2004 – 2007, με απόφαση των τεχνικών διευθυντών – συντονιστών των εθνικών μας ομάδων, για τις ανάγκες των εθνικών μας ομάδων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγκαιότητα για την παραπάνω επιλογή ο αριθμός των αθλητών – αθλητριών αυτών δεν αντικαθίσταται από άλλους αθλητές – αθλήτριες.

Β). Για όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα:

Συμμετέχουν το ανώτερο 12 αθλητές – αθλήτριες και σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Οι αθλητές – αθλήτριες με τις 8 καλύτερες επιδόσεις των διασυλλογικών αγώνων Α/Γ και Κ20 (Α/Γ)

β) Οι αθλητές – αθλήτριες με τις 3 καλύτερες επιδόσεις από την προηγούμενη χρόνια 2022 (2 αθλητές – αθλήτριες από την κατηγορία Α/Γ με έτη γέννησης 2003 και οι μεγαλύτεροι – ρες και 1 αθλητής – αθλήτρια από την κατηγορία Κ20 με έτη γέννησης 2004 – 2007).

Σε περίπτωση όπου οι αθλητές – αθλήτριες με τις 3 καλύτερες επιδόσεις 2021 - 2022 περιλαμβάνονται στις 8 καλύτερες επιδόσεις των διασυλλογικών αγώνων 2023, τότε ο αντίστοιχος αριθμός των αθλητών – αθλητριών συμπληρώνεται κατά σειρά από τις επόμενες επιδόσεις από τους διασυλλογικούς αγώνες και μετά την πρώτη οκτάδα.

γ) Ένας (1) αθλητής – αθλήτρια οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες α και β, με απόφαση του τεχνικού διευθυντή των εθνικών μας ομάδων, για τις ανάγκες των εθνικών μας ομάδων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγκαιότητα για την παραπάνω επιλογή, ο αριθμός των αθλητών – αθλητριών αυτών δεν αντικαθίσταται από άλλους αθλητές – αθλήτριες.

Σημείωση: Ειδικά για τα αγωνίσματα των Ανδρών για τα οποία διεξάγεται ταυτόχρονα και αντίστοιχο αγώνισμα Κ20 (Ανδρών) «110 Εμπ – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία», η επιλογή γίνεται μόνο από την κατηγορία Ανδρών (2003 και οι μεγαλύτεροι).

δ) Στα 4 αγωνίσματα της κατηγορίας Κ20 Ανδρών (110 εμπ – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία), συμμετέχουν μέχρι 6 αθλητές και η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω και αντίστοιχα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αγωνίσματα της κατηγορίας Α/Γ

Α) Οι 3 καλύτερες επιδόσεις των διασυλλογικών αγώνων Κ20 (Α/Γ)

Β) Οι 2 καλύτερες επιδόσεις του 2022. Σε περίπτωση που οι αθλητές με τις δύο καλύτερες επιδόσεις συμπεριλαμβάνονται στις 3 καλύτερες επιδόσεις των διασυλλογικών αγώνων Κ20 (Α/Γ), τότε ο αντίστοιχος αριθμός των αθλητών συμπληρώνεται κατά σειρά από τις επόμενες επιδόσεις από τους διασυλλογικούς αγώνες και μετά την πρώτη τριάδα.

Γ) Ένας (1) αθλητής με απόφαση των τεχνικού συντονιστή των αναπτυξιακών εθνικών μας ομάδων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη επιλογή, ο αθλητής αυτός δεν αντικαθίσταται από άλλους αθλητές.

3). Βαθμολόγηση – Αξιολόγηση σωματείων – Πλαίσιο κάλυψης εξόδων μετακίνησης:

Οι Εαρινοί αγώνες είναι αγώνες με βαθμολογία – αξιολόγηση, η οποία εντάσσεται στη βαθμολογία – αξιολόγηση των διασυλλογικών αγώνων.

Οι αθλητές – αθλήτριες των αγωνισμάτων Α/Γ βαθμολογούνται με τη σταθερή βαθμολογία:

Α) Για τα αγωνίσματα Α/Γ με 16 συμμετοχές (βαθμολογούνται το ανώτερο 13 αθλητές – αθλήτριες): 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 - 2 – 1 – 1 – 1 – 1 -1.

Β) Για τα αγωνίσματα Α/Γ με 12 συμμετοχές (βαθμολογούνται το ανώτερο 11 αθλητές – αθλήτριες): 13 – 11 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 - 1.

Γ) Για τα αγωνίσματα Κ20 Ανδρών με 6 συμμετοχές (βαθμολογούνται το ανώτερω 5 αθλητές – αθλήτριες): 7 - 5 – 4 – 3 - 2 – 1.

Δ). Οι αθλητές – αθλήτριες για να βαθμολογηθούν πρέπει να πετύχουν τα όρια βαθμολόγησης των διασυλλογικών αγώνων Α/Γ και τα ειδικά όρια που θα καθοριστούν για τα 4 αγωνίσματα της κατηγορίας Κ20 Ανδρών.

Ε) Οι αθλητές – αθλήτριες που συμμετέχουν μετά από επιλογή των τεχνικών διευθυντών εθνικών ομάδων δεν βαθμολογούνται – αξιολογούνται, υπολογίζονται μόνο για την κατάταξη και την απονομή επάθλων.

Τηθέση βαθμολόγησης – αξιολόγησής τους δεν την καταλαμβάνουν οι επόμενοι στην κατάταξη αθλητές – αθλήτριες.

π.χ. Εάν ένας αθλητής που συμμετέχει μετά από πρόσκληση - επιλογή του τεχνικού διευθυντή καταλάβει τη 2η θέση στην κατάταξη, τότε η βαθμολόγηση - αξιολόγηση θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω:

1η θέση = 13 βαθμοί

2η θέση = -------

3η θέση = 10 βαθμοί

κ.λ.π.

ΣΤ) Θα υπάρχει πλαίσιο κάλυψης εξόδων μετακίνησης των αθλητών – αθλητριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:

1). ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:

Τα πανελλήνια πρωταθλήματα διεξάγονται το 2023 με το αντίστοιχο πλαίσιο τωνπανελληνίων πρωταθλημάτων του 2022, εκτός από τη κατηγορία Κ16 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

2). ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16

Α). ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Διεξάγονται τα ίδια αγωνίσματα με τα αγωνίσματα των διασυλλογικών αγώνων Κ16, εκτός από τα σύνθετα αγωνίσματα που διεξάγεται για τα Αγόρια Όκταθλο και για τα Κορίτσια Έξαθλο, συμφώνα με το πλαίσιο διεξαγωγής του 2022.

Β) ΟΜΙΛΟΙ:

Οι αγώνες διεξάγονται σε ΔΥΟ (2) ομίλους (Βόρειο – Νότιο). Τα σύνθετα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε έναν (1) όμιλο όπως και το 2022.

Η βαθμολογία σε κάθε ένα από τους δύο ομίλους θα είναι:

Ατομικά:  13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1

Σκυταλοδρομίες: 26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2

Μετά το σχεδιασμό του ωρολογίου προγράμματος και γενικότερα του πλαισίου διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών, θα εξεταστεί η δυνατότητα διεξαγωγής κατά τη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος Α/Γ (8-9/7) και 8 -10 αγωνισμάτων της κατηγορίας Κ16 ως «ημερίδα», με τη συμμετοχή των 8 καλλίτερων αθλητών – αθλητριών και από τους 2 ομίλους.

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής των αθλητών – αθλητριών που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στα παραπάνω 8-10 αγωνίσματα.

3). ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23

Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ18 που γεννήθηκαν το 2006, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών 4Χ100 και 4Χ400

4) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΠΟΣΟΣΤΟ ( % )

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ       25 %

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Κ16 17 %

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Κ18   15 %

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Κ20   15 %

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14 %

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  Κ23    10 %

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ  3 %

ΚΥΠΕΛΟΑΝΩΜΑΛΟΥ          1 %

ΣΥΝΟΛΟ         100 %».