Όλα έτοιμα για τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ που θα γίνει στις 27/03

 Runbeat Team   12:39 26-03-2022  

Όλα έτοιμα για τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ που θα γίνει στις 27/03


Οριστικά την Κυριακή 27 Μαρτίου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των Σωματείων-Μελών του ΣΕΓΑΣ όπως έκανε γνωστό σήμερα η Ομοσπονδία, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή νέου εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των Σωματείων-Μελών του ΣΕΓΑΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου, με ώρα έναρξης 10:00, αφού το Σάββατο δεν υπήρξε η απαραίτητη πλειοψηφία σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και την ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται παρακάτω.

Παράλληλα θα διεξαχθεί και η ψηφοφορία για την εκλογή νέου εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΟΕ, κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε αίθουσα του ξενοδοχείου Grand Hyatt.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

β) Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων από

01/01/2021 μέχρι 31/12/2021.

γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021 και έγκριση αυτής

δ) Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

3. Εναρμόνιση του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει.

4. Τροποποίηση Κανονισμού Μεταγραφών

5. Εκλογή νέου εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΟΕ, κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19».