Δημήτρης Κουρέτας

Δημήτρης Κουρέτας

Έλαβε το πτυχίο της Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1985. Στη συνέχεια, εκπόνησε το διδακτορικό του στο αντικείμενο της Βιοχημείας, στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. (1989). Από το 1990 έως το 1992 εργάστηκε ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard της Βοστώνης.

Εκλέχτηκε μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 1995 και έγινε τακτικός καθηγητής πρώτης βαθμίδας το 2007. Σήμερα είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών - Τοξικολογίας στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς των μοριακών μηχανισμών αντιοξειδωτικής δράσης φυτικών φαινολών, στις προσαρμογές σε οξειδωτικό στρες μετά από άσκηση, καθώς επίσης και στα βιολειτουργικά τρόφιμα και τη δράση τους στον άνθρωπο.

Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τεχνολογική πλατφόρμα Foodforlife τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020. Το 2013-2014 υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε τρία έτη πρόεδρος του Συμβουλίου Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.