Γιατί οι αθλητές, μετά τον κλειστό στίβο, μπαίνουν πιο γρήγορα σε αγώνες

Γιατί οι αθλητές, μετά τον κλειστό στίβο, μπαίνουν πιο γρήγορα σε αγώνες


Με αφορμή την συμμετοχή πολλών αθλητών, σε διεθνές επίπεδο, σε αγώνες από τον Απρίλιο όλοι αντιλαμβανόμαστε την θετική επίδραση του 1ου Μακρόκυκλου(ΜΑΚ) όπου έχουν αναπτυχθεί όλες οι βασικές και ειδικές ικανότητες του αγωνίσματος, με προπόνηση σωστής προετοιμασίας, η οποία διαρκεί 3-4 μήνες.

Εφόσον οι ίδιοι κύκλοι (βασικός-ειδικός) εφαρμοσθούν για δεύτερη φορά(2ος ΜΑΚ) οι νεότερες προσαρμογές θα οδηγήσουν σε καλύτερη ικανότητα απόδοσης, δηλαδή καλύτερες επιδόσεις. Σε βιολογικό επίπεδο οφείλεται στο γεγονός ότι οι ήδη ανεπτυγμένες προσαρμογές, σε κυτταρικό επίπεδο, δεν έχουν χάσει την δραστικότητα τους. Πιο συγκεκριμένα οι ικανότητες των μυών για αναερόβιες δραστηριότητες διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις αερόβιες δραστηριότητες.

 

Άρα ο αθλητής μέσα σε 2-3 εβδομάδες, από την έναρξη επανάληψης του ιδίου κύκλου προπόνησης φθάνει το επίπεδο απόδοσης του προηγουμένου κύκλου... Αυτό σημαίνει ότι, συνολικά, μετά από 4-6 εβδομάδες μπορεί να φθάσει σε νέο επίπεδο απόδοσης. Δηλαδή κάθε επόμενος κύκλος, μέσα στα πλαίσια του ετήσιου κύκλου, απαιτεί μικρότερο χρονικό διάστημα για να φθάσει ο αθλητής στις μέγιστες επιδόσεις ή και να τις ξεπεράσει. Με βάση αυτά τα δεδομένα ο αθλητής μπορεί να επιλέξει κατάλληλα τους αγώνες που θα συμμετάσχει. Φυσικά, σε διεθνείς αθλητές, υπάρχει και το οικονομικό κίνητρο, γεγονός που σημαίνει ότι μετέχουν και σε αγώνες ¨προετοιμασίας”, χωρίς να είναι σε υψηλό ποσοστό φορμαρισμένοι - από επιλογή.

Αυτή η χρονική ρύθμιση της προπόνησης οδηγεί σε σχεδιασμό διπλού ή τριπλού-πολλαπλού περιοδισμού, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές προσαρμογές, για μεγιστοποίηση της απόδοσης-επίδοσης.

Προσοχή: Η προπόνηση σε κινητικό-τεχνικό επίπεδο σε αθλητές με προβλήματα τεχνικής (για εκμάθηση-τελειοποίηση ή για διόρθωση λαθών) απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνήθως διαρκεί 3-5 μήνες για καθοριστικές – ρυθμιστικές δομές του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.), δηλαδή για την προπόνηση τεχνικής. Άρα μια πλήρης προσαρμογή του οργανισμού επιτυγχάνεται, όταν η τεχνική σε συνδυασμό με την βελτιωμένη ειδική φυσική κατάσταση βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο, ως αποτέλεσμα της αθροιστικής επίδρασης της προπόνησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι αθλητές εφαρμόζουν προπόνηση τεχνικής σε όλους τους προπονητικούς κύκλους(βασικό-ειδικό-προαγωνιστικό).

 

Όμως όταν οι αθλητές έχουν τελειοποιήσει την τεχνική τους, ακόμη και αν, για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα σταματήσουν την προπόνηση, το σώμα τους θα θυμάται κινηματικά να εκτελεί τις δεξιότητες του αγωνίσματος τους. Όσο καλύτερα μαθαίνεται η ικανότητα τόσο περισσότερο θα διατηρείται. Αντίθετα σε βιολογικό επίπεδο η διακοπή της προπόνησης έχει αρνητικές επιδράσεις στην αντοχή, ταχύτητα, δύναμη.