Με σημαντικά θέματα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

 Runbeat Team   12:54 29-03-2024  

Με σημαντικά θέματα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ


Με σημαντικά θέματα θα συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών του ΣΕΓΑΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30/3 ή την Κυριακή 31/3 (εφόσον δεν υπάρξει απαρτία το Σάββατο).

Πέραν του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού ξεχωριστό χώρο στα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και η έγκριση κανονισμών του ΣΕΓΑΣ για την εναρμόνισή τους στις αντίστοιχες τροποποιήσεις του νομοκανονιστικού πλαισίου.

 

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ αναφέρει:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών του ΣΕΓΑΣ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (30/3) στο ξενοδοχείο Hyatt Athens στις 10.00 π.μ., με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ιδ. άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 & επόμενα).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (31/5) στις 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

α) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023.

Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

β) Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός εσόδων – εξόδων- από 01/01/2023 μέχρι

31/12/2023. Ειδικός απολογισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ειδικός

απολογισμός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

γ) Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση από 01/01/2023 έως

31/12/2023.

δ) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε

διαχειριστική ευθύνη.

Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Έγκριση Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για την εναρμόνισή τους στις αντίστοιχες τροποποιήσεις

του νομοκανονιστικού πλαισίου».