Μετατέθηκαν για τις 31/3 οι εκλογές του ΣΕΓΑΣ

 Runbeat Team   14:58 18-03-2021  

Μετατέθηκαν για τις 31/3 οι εκλογές του ΣΕΓΑΣ


Στις 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τελικά οι εκλογές του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία στίβου.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν μέσα από το σύστημα  «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ΕΔΥΕΤΕ Α.Ε.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α΄ 26/19.2.2021) Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφ’ όσον πρόκειται να διεξαχθούν με την χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., μπορούν να αναβληθούν με απόφαση του αρμοδίου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31 Μαρτίου 2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ αποφασίζει ομόφωνα να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την 31η Μαρτίου 2021, προκειμένου να διεξαχθούν με την χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ΕΔΥΕΤΕ Α.Ε.

Η Απόφαση αυτή θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης των σωματείων μελών της 20.3.2021 κατά την συζήτηση των θεμάτων 4 και 5 της από 28.1.2021 Πρόσκλησης».