«Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας στην Γαλλία» μπαίνει στα ελληνικά σχολεία

 Runbeat Team   10:47 23-01-2024  

«Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας στην Γαλλία» μπαίνει στα ελληνικά σχολεία


Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσκαλούν, όλα τα Σχολεία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας στη Γαλλία».

Η τελετή Αφής της Ολυµπιακής φλόγας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες "Παρίσι 2024" θα γίνει στην Αρχαία Ολυµπία στις 16 Απριλίου 2024.

Αφού πραγµατοποιηθεί η Λαµπαδηδροµία επί Ελληνικού εδάφους, η οποία θα διαρκέσει 11 ηµέρες συνολικά µε πάνω από 550 λαµπαδηδρόµους, θα γίνει η παράδοσή της στην Οργανωτική Επιτροπή "Παρίσι 2024" στις 26 Απριλίου 2024 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ακολούθως, η Ολυµπιακή φλόγα θα µεταφερθεί στη Μασσαλία της Γαλλίας µε το ιστιοφόρο Belem. Στη Γαλλική επικράτεια η φλόγα θα διασχίσει 64 πόλεις πριν φτάσει στο Παρίσι στις 26 Ιουλίου 2024.

 

Εκεί, ο/η τελευταίος/α λαµπαδηδρόµος θα ανάψει το "βωµό" όπου θα καίει σε όλη τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων "Παρίσι 2024".

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων "Παρίσι 2024", η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή-ΕΟΕ, η Γαλλική Πρεσβεία της Ελλάδος, η Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία-ΕΘΝΟΑ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσκαλούν τους µαθητές και τις µαθήτριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Δηµοτικών Σχολείων και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυµνασίων να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα "Το ταξίδι της Ολυµπιακής Φλόγας στη Γαλλία", µε δύο (2) δράσεις:

Η1η δράση αφορά τη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου.

Τα έργα που θα δηµιουργήσει κάθε Σχολείο, έχουν σχέση µε µία από τις Γαλλικές πόλεις από όπου θα περάσει η Ολυµπιακή φλόγα κατά τη διάρκεια της λαµπαδηδροµίας "Παρίσι 2024".

Κάθε Σχολείο επιλέγει µία από αυτές που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια που υπάγεται το Σχολείο.

Στόχος είναι τα παιδιά ατοµικά ή οµαδικά (≤6 άτοµα), µέσω της έρευνας, των γνώσεων αλλά και των εµπειριών τους, θα προσεγγίσουν τους θησαυρούς (ιστορικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. στοιχεία) της πόλης (και της άµεσα γειτονικής περιοχής) που θα επιλέξουν και θα δηµιουργήσουν ένα έργο.

Κάθε Σχολείο θα επιλέξει ένα έργο από την κατηγορία (A) και ένα έργο από την κατηγορία (B) και θα το αποστείλει (από το email του Σχολείου) στο e-mail: [email protected]

Η δεύτερη δράση αφορά Σκυταλοδρομία/Δημιουργία mini-video. Δηλαδή, οµάδα/-δες παιδιών θα πραγµατοποιήσει/-σουν σκυταλοδροµία είτε στο προαύλιο του σχολείου τους είτε σε οποιονδήποτε άλλο διαθέσιµο χώρο.

Μετά τη συµβολική σκυταλοδροµία, µπορούν να δηµιουργηθούν mini-videos τα οποία θα ξεκινούν από τη στιγµή (1) όπου ένας/µια δροµέας παραλαµβάνει την Ολυµπιακή φλόγα από έναν υποτιθέµενο δροµέα άλλου σχολείου, την παραδίδει σε έναν/µια δροµέα του σχολείου του και αυτός/ή την παραδίδει σε υποτιθέµενο δροµέα του επόµενου σχολείου-στιγµή (5), σύµφωνα µε το παρακάτω σενάριο.

Απόσταση της συσκευής λήψης (κινητό κ.λπ.) από το σηµείο όπου βρίσκονται οι δύο δροµείς: 12 µέτρα

• Απόσταση ενδεχόµενου πλήθους θεατών (φόντο πίσω από του δροµείς), από τη σκηνή όπου παραδίδεται η Ολυµπιακή Φλόγα από τον έναν δροµέα στον άλλον: 4-5 µέτρα

• Στη µέση του mini-video θα εµφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα ένα σύνθηµα (µε γαλλική ή γαλλικές λέξεις) σχετικό µε τις Αρχές του Ολυµπισµού.

To καλύτερο κατά την εκτίµηση του Σχολείου mini-video θα αποσταλεί (ΜΑΖΙ µε τα έργα (A) και (B) της δράσης 1) στο e-mail: [email protected]

Για τη δράση 1 θα δοθούν αναµνηστικά δώρα που έχουν σχέση µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων "Παρίσι 2024" στα παιδιά (ή οµάδες παιδιών) που κέρδισαν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις ανά κατηγορία. Επίσης, τα έργα των παιδιών (δράση 1) που θα βραβευτούν, θα ενταχθούν σε ψηφιακό album µε τον τίτλο "Το ταξίδι της Ολυµπιακής Φλόγας στη Γαλλία". Επειδή τα βραβευθέντα έργα δεν θα καλύψουν την παρουσίαση και των 64 πόλεων της Γαλλίας, προβλέπεται να ενταχθούν σε αυτήν την ψηφιακή έκδοση και άλλα έργα (θα λάβουν τιµητικό έπαινο) τα οποία θα αφορούν τις υπόλοιπες πόλεις της Γαλλίας. Έχει, εποµένως, µεγαλύτερη πιθανότητα να ενταχθεί στο ψηφιακό album ένα έργο που αφορά µια µικρή πόλη της Γαλλίας η οποία δεν είναι τόσο πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό.

Για τη δράση 2, θα δοθούν αναµνηστικά δώρα που έχουν σχέση µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων "Παρίσι 2024" στα Σχολεία που κέρδισαν τις 13 πρώτες θέσεις.

Τα βραβευθέντα έργα και των 2 κατηγοριών αλλά και το video που θα δηµιουργηθεί θα αναρτηθούν στα social media της ΕΘΝΟΑ.

Τα έργα θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ως την Δευτέρα 15 Απριλίου, ενώ τα βραβευθέντα έργα θα ανακοινωθούν στις 13 Μαΐου 2024 µέσω των social media της ΕΘΝΟΑ.