Τριήμερο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης στον Άγιο Νικόλαο

 Runbeat Team   15:05 16-04-2021  

Τριήμερο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης στον Άγιο Νικόλαο


Το 1ου Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης είναι γεγονός και θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο, με ομιλητές κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Το βασικό θέμα συζήτησης του συνεδρίου θα είναι η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της ίδρυσης ενός ΤΕΦΑΑ στον Άγιο Νικόλαο.

 

Η ενημέρωση της Οργανωτικής Επιτροπής αναφέρει:

Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, ανακοινώνει ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού, μεταθέτει την διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 7-9 Μαΐου 2021 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. Το Συνέδριο προγραμματίζεται κατ΄ αρχήν δια ζώσης και η Οργανωτική Επιτροπή, ανάλογα με τις συνθήκες, δύναται να το τροποποιήσει και να πραγματοποιήσει μέρος του ή ολόκληρο διαδικτυακά.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου:

Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και διδακτικές μεθόδους της σχολικής Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που προάγουν την δια βίου υγεία και τη δυναμική καθώς και την προοπτική της νέας Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:

-Η παρουσίαση καινοτόμων αθλητικών προγραμμάτων που προσφέρουν τη δυνατότητα ανανέωσης και αναπροσαρμογής των σχολικών διδακτικών μεθόδων, επιτρέπουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και στοχεύουν στην ενεργό δράση του μαθητή.

-Η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών ως προς την ενίσχυση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για όλους.

-Η ανάδειξη μέσω δημιουργικού διαλόγου της σχέσης εκπαίδευσης και ανάπτυξης αθλητικών συμπεριφορών σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα με στόχο, τον διάλογο με την τοπική κοινωνία για θέματα φυσικής δραστηριότητας, πρόληψης και ανάπτυξης επαγγελματιών της άσκησης.

-Η καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα για την προαγωγή της υγείας και της δια βίου άσκησης.

Θεματικές Ενότητες:

-Σχολικός Αθλητισμός - Αγώνες

-Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-Αθλητική Ψυχολογία

-Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή

-Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικής Αγωγής

-Ειδική Φυσική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση

-Τεχνολογίες Πληροφορίας στη Φυσική Αγωγή και στην Αγωγή Υγείας

-Φυσική δραστηριότητα και υγεία

-Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον αθλητισμό.

-Τοπική Αυτοδιοίκηση

-Άσκηση και Διατροφή

-Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής

-Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Το συνέδριο συμπεριλαμβάνει:

-Κεντρικές ομιλίες

-Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες (προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις)

-Παρουσιάσεις καλών πρακτικών από το χώρο του σχολείου (εργαστήρια)

Λόγω της διάρκειας και της σοβαρότητας της παρούσας υγειονομικής κρίσης η Οργανωτική Επιτροπή κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και αποδεσμεύει όλες τις εργασίες που είχαν υποβληθεί την περίοδο προ της αναβολής του Συνεδρίου. Ορίζει δε, νέες ημερομηνίες υποβολής εργασιών, κατά τις οποίες γίνονται δεκτές τόσο νέες εργασίες όσο και τροποποιημένες σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.

Σημαντικές ημερομηνίες:

- 15 Δεκεμβρίου 2020 – 28 Φεβρουαρίου 2021: Υποβολή ολοκληρωμένων εργασιών

- 15 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

- 30 Απριλίου 2021: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου

- 7 - 9 Μαίου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίου