Εγκρίθηκαν 55 μεταγραφές στην εμβόλιμη μεταγραφική περίοδο

 Runbeat Team   14:29 18-04-2024  

Εγκρίθηκαν 55 μεταγραφές στην εμβόλιμη μεταγραφική περίοδο


Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε τις 55 μεταγραφές που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταγραφών και επικυρώθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην εμβόλιμη μεταγραφική περίοδο.

Οι αιτήσεις που έγιναν εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 7 του Κανονισμού Μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Μετεγγραφές αθλητών από διαγραφέντα ή διαλυθέντα σωματεία).

 

Στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου κατατέθηκαν 56 αιτήματα και απορρίφθηκε ένα, το οποίο δεν πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις.

Αναλυτικά η σχετική λίστα