Η μεταβολική πολυπλοκότητα του τρεξίματος

  _ FOODISM   12:43 04-01-2021  

Η μεταβολική πολυπλοκότητα του τρεξίματος


Το τρέξιµο είναι ένα από τα πιο διάσηµα αθλητικά γεγονότα παγκοσµίως. Ιδιαίτερα το τρέξιµο µεγάλων αποστάσεων φαίνεται να έχει µια διαρκώς αυξανόµενη τάση, ακόµα και από ανθρώπους που δεν είναι αθλητές. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία η αύξηση των συµµετεχόντων σε µαραθώνιους δρόµους απο το 2008 εωςτο 2018 ήταν 49,43% (IAAF Global Running Conference 2019). Πόσο δύσκολο όµως είναι σαν διαδικασία για τον ανθρώπινο οργανισµό;

Μπορούµε πλέον να καταλάβουµε περισσότερο τους βασικούς µηχανισµούς, τόσο πριν, κατα τη διάρκεια αλλά και µετά απο την διαδικασία του τρεξίµατος; Και τι µπορούµε να κάνουµε για να ευνοήσουµε περισσότερο τον οργανισµό µας σε όλα αυτά τα στάδια; Προκειµένου να επιτύχουν µια καλή απόδοση, οι δροµείς καταβάλλουν µεγάλη προσπάθεια τόσο στα διαστήµατα της προετοιµασίας όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πολλές φορές όµως, η υπερπροσπάθεια αυτή γίνεται χωρίς να σπουδαιολογούν την καταπόνηση που δέχεται το σώµα. Το αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις είναι να προκύπτουν προβλήµατα, όπωςτραυµατισµοί, αφυδάτωση, υπονατριαιµία, δυσλειτουργίεςνεφρών, ήπατος, γαστρεντερικού συστήµατος, καθώς και αιφνίδιος θάνατος. Είναι σηµαντικό να προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε τις ανάγκεςτου οργανισµού µας σε µεταβολικό επίπεδο (πριν - κατά τη διάρκεια - µετά τον αγώνα) µε σκοπό την αναγνώριση και την κάλυψη τους, για να εξασφαλίσουµε µια καλή απόδοση µε τη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση του οργανισµού.

Είναι πολλοί οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται για καταστάσεις που το σώµα θα βρεθεί κατα την διαδικασία του τρεξίµατος. Γαλακτικό κατώφλι, µέγιστη αναπνευστική ικανότητα (VO2max), τοίχος (hitting the wall), είναι µόνο µερικοί από αυτούς που είναι πιο διαδεδοµένοι και είναι συνθήκες που βρίσκεται ο οργανισµός µας και έχουν να µας δώσουν εξατοµικευµένες πληροφορίες για να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί στην θετική εξέλιξη της απόδοσης και αποκατάστασης του. Τόσο σε αερόβιο όσο και σε αναερόβιο επίπεδο το σώµα παλεύει να διατηρήσει τη θρεπτικότητα στο αίµα και να αποµακρύνει υποπροϊόντα του µεταβολισµού, σε τέτοιο βαθµο που να µπορεί να συνεχίζει την προσπάθεια.

Μέσα από αυτή τη στήλη θα προσπαθήσουµε να συµπορευτούµε µαζί σας στην µεταβολική “κούρσα” του οργανισµού και να µεταφέρουµε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για να κατανοήσετε τις ανάγκες του.