Κάταγμα καταπόνησης στη λεκάνη των δρομέων

 Βασίλης Φραγκιαδάκης   19:02 30-01-2022  

Κάταγμα καταπόνησης στη λεκάνη των δρομέων


Οι τραυματισμοί όπως τα κατάγματα καταπόνησης στα οστά της λεκάνης συμβαίνουν όταν μια περιοχή του σκελετού ενός δρομέα συσσωρεύει οστικούς μικροτραυματισμούς με ρυθμό που υπερβαίνει τις φυσιολογικές διαδικασίες αναδιαμόρφωσης/ανάπλασης των οστών. Η αποσύνθεση και η «διάσπασης» της διαδικασίας «επιδιόρθωσης» των οστών μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι τα προπονητικά λάθη (δομή προγράμματος προπόνησης, όγκος, ένταση κτλ). Δεν είναι όμως ο μοναδικός υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου που μπορεί να συμβάλουν στα κατάγματα καταπόνησης των οστών της λεκάνης.

Είναι σημαντικό ο κλινικός γιατρός να διαγνώσει έγκαιρα τους τραυματισμούς στα κατάγματα καταπόνησης των οστών της λεκάνης για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή επίδραση στον προπονητικό κύκλο του αθλητή. Για να γίνει αυτό απαιτείτε επίγνωση της παρουσίασης των παραπόνων και υψηλός δείκτης καχυποψίας από τον κλινικό γιατρό για τον αθλητή που τρέχει.

 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αθλητών δρομέων που παρουσιάζουν πόνο στη μέση η τον γλουτό, και υποφέρουν από συμπτώματα που σχετίζονται με τραυματισμούς από κάταγμα καταπόνησης των οστών της λεκάνης. Πολλές φορές αντίθετα αυτοί οι δρομείς έχουν διαγνωστεί λανθασμέναπιστεύοντας πως το πρόβλημα η ο τραυματισμός προέρχεται από την μέση (οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ.) .

Παράγοντες κινδύνου που συμβάλουν στα κατάγματα καταπόνησης των οστών της λεκάνης


Οι τραυματισμοί από κατάγματα καταπόνησης των οστών της λεκάνης, είναι πολυπαραγωντικοί.

Έτσι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εμβιομηχανικοί και οι βιολογικοί παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στα κατάγματα καταπόνησης των οστών της λεκάνης.

Εμβιομηχανικοί παράγοντες κινδύνου

Οι παράγοντες εκείνοι όπου τροποποιούν την ίδια την φόρτιση προς τα οστά και τον σκελετό, καθώς και η ικανότητα του σκελετού του δρομέα να απορροφά τα αντίστοιχα φορτία εργασίας

<< Η φόρτιση που εφαρμόζεται στα οστά>>

*Προπόνηση ( πρόγραμμα προπόνησης)

*Εμβιομηχανική ( δρομική τεχνική, κινητικά πρότυπα κ.α.)

*Μυϊκοί παράγοντες και μυϊκό σύστημα ( αντοχή, αντοχή στην δύναμη, κούραση)

*Παπούτσια

*Επιφάνειες προπόνησης

Βιολογικοί παράγοντες παράγοντες κινδύνου

Ορίζονται ως οι  παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την ικανότητα του σκελετού του δρομέα να αντισταθεί στους συσσωρευμένους μικροτραυματισμούς που συμβαίνουν με το τρέξιμο. 

<< Η ικανότητα των οστών και του σκελετού να αντιστέκεται στην φόρτιση και να εμποδίζει – προλαμβάνει την συσσώρευση μικροτραυματισμών/βλάβης>>

*Αθλητικό ιστορικό (προπονητική ηλικία , αθλήματα , κτλ.)

*Ιατρικό ιστορικό

*Διαθεσιμότητα ενέργειας (ελλείψεις θρεπτικών ουσιών)

*Υγεία των οστών

*Επίπεδα Vitamin D + Calcium

*Ύπνος (ποιότητα, ποσότητα)

*Επίπεδα άγχους

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει μια υπερβολική εστίαση που αποδίδεται όσον αφορά στις αιτίες του προβλήματος στους εμβιομηχανικούς παράγοντες, και μια παραμέληση αντίστοιχα (μερική ή πλήρης) της εξέτασης όταν πρόκειται για τους βιολογικούς παράγοντες και στον ρόλο που παίζουν στην εκδήλωση του τραυματισμού. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν, τη διαθεσιμότητα ενέργειας και την υγεία των οστών του δρομέα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην άγνοια που μπορεί να διαδραματίσει ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων, ή στη δυσκολία που υπάρχει (σε σχέση με τους εμβιομηχανικούς παράγοντες) στην τροποποίηση – δυνατότητα παρέμβασης των βιολογικών παραγόντων σε αντίθεση με τη μεγαλύτερη ευκολία αντιμετώπισης των εμβιομηχανικών παραγόντων.

 

Κλινική εικόνα – Χαρακτηριστικά

Ο δρομέας που παρουσιάζει έναν τραυματισμό κάταγμα καταπόνησης των οστών της λεκάνης συχνά παραπονιέται για βαθύ και «διάχυτο» πόνο γύρω από την κάτω περιοχή της πλάτης / γλουτού (οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης). Ο πόνος συνήθως θα είναι μονόπλευρος . Ο πόνος επιδεινώνεται με τις δραστηριότητες φόρτισης και πρόσκρουσης (π.χ. τρέξιμο) , υπάρχουν και περιπτώσεις που ο αθλητής αναφέρει συνεχόμενο πόνο κατά το περπάτημα ακόμα και την στάση

Κατά την κλινική εξέταση μπορεί να υπάρχει:

*Ευαισθησία η πόνος στην ψηλάφηση της περιοχής της ιερολαγόνιας άρθρωσης. ( SIJ)


Κάταγμα καταπόνησης στη λεκάνη των δρομέων runbeat.gr

*Πόνος από την πρόκληση φόρτισης σε δοκιμασίες πρόσκρουσης με ειδικά τεστ(αναπήδηση στο ένα πόδι)  

*Παρουσία πόνου σε εξειδικευμένα τεστ των ιερολαγόνιων αρθρώσεων ( SIJ), τα τεστ αυτά είναι σχεδιασμένα για να εφαρμόζουν δυνάμεις συμπίεσης η απόσπασης στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις και ελέγχουμε την κατάσταση, λειτουργικότητα, κινητικότητα που έχουν οι αρθρώσεις αυτές, τα τεστ αυτά μπορεί να είναι θετικά όταν υπάρχει κατάγματα καταπόνησης των οστών της λεκάνης.

Εντοπισμός των πιο συνηθισμένων θέσεων κατάγματος καταπόνησης στα οστά της λεκάνης

Κάταγμα καταπόνησης στη λεκάνη των δρομέων runbeat.gr

Θα ακολουθήσει ξεχωριστό άρθρο για την διαχείριση και θεραπεία των καταγμάτων καταπόνησης των οστών της λεκάνης

Βασίλης Φραγκιαδάκης. Χειροπρακτικός , Φυσικοθεραπευτής Μ.Τ.