Μία άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα για την τακτική στα 400μ. εμπόδια

 Runbeat Team   12:04 01-01-2023  

Μία άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα για την τακτική στα 400μ. εμπόδια


Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα παρουσίασε η φοιτήτρια Ευδοξία Λίγγου στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.

Όπως η ίδια αποκάλυψε με ανάρτησή της παρουσίασε τμήμα της πτυχιακής της εργασίας με τίτλο «Διαφορές στην τακτική μεταξύ αθλητριών τελικών και προκριματικών στον δρόμο των 400μ. με εμπόδια στα πανελλήνια πρωταθλήματα κατηγορίας Κ18 των ετών 2017-2022».

 

Όπως λοιπόν, αναφέρει η κ. Λίγγου: «Είναι γνωστό ότι στους δρόμους των 400μ., ως τακτική ορίζεται η διαφορά στον χρόνο κάλυψης μεταξύ των 1ων και 2ων 200μ. Σκοπός της εργασίας ήταν η εξέταση της τακτικής μεταξύ των αθλητριών που αγωνίστηκαν στους τελικούς (ΑΤ) και προκριματικών (ΑΠ) στον δρόμο των 400μ. με εμπόδια στα Πανελλήνια πρωταθλήματα κατηγορίας Κ18. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το κανάλι του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο YouTube (συχνότητα αναπαραγωγής: 30fps) και αφορούσαν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα κατηγορίας Κ18 των ετών 2017-2022. Εξετάσθηκαν συνολικά 104 περιπτώσεις (ΑΠ = 53, ΑΤ = 51). Η τακτική μελετήθηκε ως η διαφορά της μέσης ταχύτητας (ΔUave) στο τμήμα του δρόμου έως το πέρασμα του 5ου εμποδίου (ΑΕ5) και της μέσης ταχύτητας στο τμήμα από το 5ο εμπόδιο έως τον τερματισμό (Ε5Τ).

Από τα αποτελέσματα του Τ-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις φάνηκε ότι η μέση ταχύτητα ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στο Ε5Τ σε σχέση με το ΑΕ5 και στις δύο εξεταζόμενες ομάδες. Φάνηκε επίσης τάση οι ΑΤ να έχουν μικρότερη ΔUave στα δύο εξεταζόμενα τμήματα του δρόμου 400μ. με εμπόδια σε σχέση με τις ΑΠ. Η ΔUave στο τμήμα Ε5Τ είχε μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης με την επίδοση σε σχέση με το τμήμα Α5Ε. Τέλος, η ΔUave μπορεί να προβλέψει στατιστικά σημαντικά την επίδοση, ερμηνεύοντας ως παράγοντας το 21% περίπου της επίδοσης στα 400μ. εμπόδια.

Συμπερασματικά, το δεύτερο τμήμα της κούρσας, δηλαδή από το 5ο εμπόδιο μέχρι τον τερματισμό, είναι καθοριστικό για την επίδοση στον δρόμο των 400μ. με εμπόδια της κατηγορίας Γυναικών Κ18. Κατά συνέπεια, οι προπονητές/τριες θα πρέπει να εστιάσουν στα προπονητικά μέσα που αποσκοπούν στην μείωση της ΔUaveκατά τον προγραμματισμό της προπόνησης.

Τα επόμενα βήματα στην έρευνά μας είναι η χρονομέτρηση των αθλητριών σε κάθε εμπόδιο και ανάλυση των τμημάτων αυτών για εύρεση αλλαγής ρυθμού. Επίσης, θα γίνει σύγκριση των τριών πρώτων αθλητριών με τις υπόλοιπες και τέλος, ανάλυση ρυθμού και επιδόσεων πριν και μετά την πανδημία».

Σίγουρα τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν προπονητές και αθλητές του αγωνίσματος, ενώ παράλληλα μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω…