Παγκόσμιος & Ελληνικός στίβος: Οι 10 καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών – Τι ποσοστό έχει επιτευχθεί στον 20ο και στον 21ο αιώνα

Παγκόσμιος & Ελληνικός στίβος: Οι 10 καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών – Τι ποσοστό έχει επιτευχθεί στον 20ο και στον 21ο αιώνα


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ:  ΟΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Σε ποιο ποσοστό έχουν επιτευχθεί στον 20ο και στον 21ο αιώνα

Α. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

Στον Παγκόσμιο στίβο η σύγκριση του ποσοστού των 10 καλυτέρων επιδόσεων που έχουν επιτευχθεί στον 20ο και στον 21ο αιώνα παρουσιάζει μια αντιφατική εικόνα.

 

Ενώ συγκεντρωτικά στον 21ο αιώνα, που έχουν περάσει λιγότερα χρόνια από το 1/4του αιώνα, έχουν επιτευχθεί το 61.8% των επιδόσεων, υπάρχει μεγάλη διαφορά στα ποσοστά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες στον 21ο αιώνα έχουν επιτευχθεί το 74,5% και στις γυναίκες το 49.2%.

Πιο αναλυτικά στους άνδρες στον 21ο αιώνα έχουν επιτευχθεί: Ταχύτητες το 90% - Εμπόδια το 70% - Αντοχή το 85% - Άλματα το 42,5% - Ρίψεις το 57,5% - Σύνθετα το 80%

Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι τα αγωνίσματα που έχουν την μεγαλύτερη εξέλιξη στον 21ο αιώνα είναι οι δρόμοι αντοχής (στον μαραθώνιο και στο βάδην το 100%) και οι δρόμοι ταχύτητας (στα 100μ. το 100%). Αντίθετα τα άλματα παρουσιάζουν την μικρότερη εξέλιξη (οι 10 καλύτερες επιδόσεις στο ύψος το 80% και στο μήκος το 70% έγιναν στον 20ο αιώνα). 

Στις γυναίκες, αναλυτικότερα, στον 21ο αιώνα: Ταχύτητες το 49,2% - Εμπόδια το 70% - Ημιαντοχή το 40% - Αντοχή το 96,7% (!!!) - Άλματα (μήκος - ύψος) το 35% - Ρίψεις (σφαίρα - δίσκος) το 5% - Σύνθετα το 50%

Σημείωση: στην σύγκριση ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα ΝΕΑ αγωνίσματα των γυναικών(3000μ. με φυσικά εμπόδια, τριπλούν, κοντώ, σφύρα και ακόντιο λόγω νέου οργάνου ρίψης).

Και στις γυναίκες η “επανάσταση” στις επιδόσεις, τον 21ο αιώνα, έχει γίνει στους δρόμους αντοχής. Ειδικά στον μαραθώνιο το 100% των καλυτέρων επιδόσεων έχουν επιτευχθεί από το 2019!!! Αντίθετα οι ρίψεις (σφαίρα, δίσκος) παρουσιάζουν στασιμότητα, με δεδομένο ότι μόνο το 5% των επιδόσεων έγιναν στον 21ο αιώνα και επίσης τα άλματα (μήκος - ύψος) το 35%.

Γνωρίζοντας ότι η βελτίωση των επιδόσεων είναι πολυπαραγοντικό γεγονός πιστεύω ότι η εξέλιξη της προπονητικής διαδικασίας (νέα προσέγγιση στην εφαρμογή του περιοδισμού της προπόνησης και αύξηση της ειδικής προπόνησης με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας της επιβάρυνσης) και επιπλέον του αθλητικού εξοπλισμού, με βάση τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα είναι η βασική αιτία για την βελτίωση των επιδόσεων. Όμως οι πιθανές εξηγήσεις για την αρνητική πορεία στα ταχυδυναμικά αγωνίσματα (ρίψεις -άλματα), περισσότερο στις γυναίκες, πιστεύω ότι οφείλονται σε δύο λόγους:

α. στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού στις γυναίκες τον 21ο αιώνα σε άλλα δημοφιλή αθλήματα, γεγονός που περιόρισε το κατάλληλο έμψυχο υλικό για τον στίβο, το οποίο έχει τις καλύτερες φυσικές ικανότητες για αυτά τα αγωνίσματα.

β. το γεγονός ότι από την δεκαετία του 1990 ξεκίνησε ο αιφνιδιαστικός έλεγχος αντιντόπινγκ, όλο τον χρόνο, κάτι που δεν συνέβαινε στις δεκαετίες του 1970 και 1980.  

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ:

ΟΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Σε ποιο ποσοστό έχουν επιτευχθεί στον 20ο και στον 21ο αιώνα

 

Α. κατηγορία Ανδρών

Η παρακάτω μελέτη έγινε με αφορμή το γεγονός ότι στη χώρα μας οι επιδόσεις στους δρόμους αντοχής, ειδικά στον 21ο αιώνα, βρίσκονται πολύ πίσω σε σχέση με τις επιδόσεις του 20ου αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δρόμος των 3000μ. με φυσικά εμπόδια,  όπου οι 10 καλύτερες επιδόσεις στην χώρα μας έχουν επιτευχθεί τον 20ο αιώνα(100%). Επίσης στον δρόμο των 5.000μ. το 90% και στα 10.000μ. το 70%.

Αντίθετα στον Παγκόσμιο στίβο, παρά το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα δεν έχει συμπληρωθεί το 1/4 του αιώνα, η εξέλιξη βελτίωσης των επιδόσεων στους δρόμους αντοχής έχει εκτιναχθεί... Το ποσοστό των 10 καλυτέρων επιδόσεων που έχουν επιτευχθεί τον 21ο αιώνα είναι από 80% (5χιλ.-10χιλ.-στηπλ) έως 100% (Μαραθώνιος, βάδην).                                

Σε αντίθεση από τα παραπάνω δεδομένα στην χώρα μας στα άλματα και στις ρίψεις το 65% των 10 καλυτέρων επιδόσεων επιτεύχθηκαν τον 21ο αιώνα. Και ειδικότερα στο άλμα σε μήκος και επί κοντώ το 80% και από τις ρίψεις η σφύρα και το ακόντιο το 70%. Όμως το αγώνισμα του άλματος σε ύψος καθυστερεί αφού μόνο το 40% έχουν γίνει τον 21ο αιώνα.

Σημειώνω ότι στο Παγκόσμιο επίπεδο τα άλματα και οι ρίψεις στους άνδρες δεν έχουν προοδεύσει (στα άλματα μόνο το 42,5% οι επιδόσεις έγιναν τον 21ο αιώνα).

Ακόμη στους δρόμους ταχύτητας και εμποδίων το ποσοστό των 10 καλυτέρων επιδόσεων είναι 62% στον 21ο αιώνα, με την υποσημείωση ότι ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό (το 40% από το 62%) έγιναν πριν από 20 χρόνια(2000-2004)!!

Β. κατηγορία Γυναικών

Στις γυναίκες τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά αφού το 72% των 10 καλυτέρων επιδόσεων, από το σύνολο των αγωνισμάτων, έχουν επιτευχθεί τον 21ο αιώνα. Φυσικά στην σύγκριση δεν περιλαμβάνονται τα νέα αγωνίσματα των γυναικών(δρόμος 3000μ. με φυσικά εμπόδια, κοντώ, σφύρα και το ακόντιο που άλλαξε το όργανο ρίψεων). Το μόνο αγώνισμα των γυναικών που καθυστερεί είναι η σφαιροβολία όπου το 50% έγιναν τον 20ο αιώνα.

Αξιοσημείωτο στοιχείο για την μελέτη είναι το γεγονός ότι ο γυναικείος αθλητισμός στην χώρα μας, κυρίως για κοινωνικούς λόγους, δεν ήταν ανεπτυγμένος μέχρι και την δεκαετία του 1970.

Τέλος από τους Έλληνες αθλητές στις Παγκόσμιες λίστες των 10 καλυτέρων επιδόσεων περιλαμβάνεται η Πηγή Δεβετζή(5η στο τριπλούν), η Κατερίνα Θάνου(6η στα 60μ.), η Κατερίνα Στεφανίδη(7η στο κοντώ) και ο Κώστας Γκατσιούδης (7ος στο ακόντιο). Επίσης στο Παγκόσμιο επίπεδο το αγώνισμα που έχουμε το καλύτερο ποιοτικό βάθος είναι το τριπλούν των γυναικών με 6 αθλήτριες στην 1η 100αδα.