Βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας μέσω της σκληρής προπόνησης δείχνουν μελέτες

 Runbeat Team   9:44 23-02-2021  

Βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας μέσω της σκληρής προπόνησης δείχνουν μελέτες


Η υψηλής έντασης άσκηση, οποιουδήποτε τύπου, έχει πολλά οφέλη για το σώμα μας. Μία μελέτη από το NTNU της Νορβηγίας έδειξε συγκεκριμένα τα οφέλη που μπορεί να έχει η έντονη άσκηση στην καρδιά μας. Αυτό αποδείχθηκε μέσω διαφόρων πειραμάτων σε αρουραίους με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι κατάφεραν μέσω του τρεξίματος να εκμεταλλευτούν όλα τα θετικά της έντονης άσκησης, έχοντας αντίκτυπο στην καρδιά τους.

Ο Thomas Stølen, ερευνητής του Πανεπιστήμιου NTNU της Νορβηγίας που διεξήγαγε τα πειράματα, είπε: «Η έρευνά μας πάνω σε αρουραίους με καρδιακή ανεπάρκεια δείχνει ότι η άσκηση μειώνει τη σοβαρότητα της νόσου, βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία και αυξάνει την ικανότητα εργασίας. Και η ένταση της προπόνησης είναι πραγματικά σημαντική για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος».

Όπως μάλιστα σημειώνεται μέσα στην έρευνα, η υψηλής έντασης προπόνηση ενδυναμώνει την καρδιά ακόμη περισσότερο από ό, τι η κανονική ή η μέτρια άσκηση, γεγονός το οποίο ενισχύει τη θεωρία των Stølen και Høydal, οι οποίοι είναι οι συγγραφείς της έρευνας.

«Βρήκαμε ότι η άσκηση βελτιώνει σημαντικές ιδιότητες τόσο στον τρόπο με τον οποίο τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα χειρίζονται το ασβέστιο όσο και στη διεξαγωγή ηλεκτρικών σημάτων στην καρδιά. Αυτές οι βελτιώσεις επιτρέπουν στην καρδιά να χτυπά πιο έντονα και μπορεί να αντισταθμίσει τις απειλητικές για τη ζωή διαταραχές του καρδιακού ρυθμού», είπε ο Stølen.

Στις πιο… επιστημονικές λεπτομέρειες της μελέτης, αποδείχθηκε πως η εντατική προπόνηση μπορεί να αντιστρέψει πλήρως ή εν μέρει όλες τις δυσλειτουργίες της καρδιάς. Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα της μελέτης: «Για να μπορεί μια καρδιά να χτυπά δυνατά, τακτικά και συγχρονισμένα, πολλές λειτουργίες πρέπει να δουλεύουν μαζί. Κάθε φορά που η καρδιά χτυπά, ο φλεβοκόμβος της καρδιάς στέλνει ηλεκτρικά παλμούς στην υπόλοιπη καρδιά. Αυτές οι ηλεκτρικές παρορμήσεις ονομάζονται δυναμικά δράσης. Όταν τα δυναμικά δράσης φτάνουν στα κύτταρα των καρδιακών μυών, πρέπει να ξεπεράσουν το δυναμικό της μεμβράνης ανάπαυσης κάθε κυττάρου για την αποπόλωση του κυτταρικού τοιχώματος. Όταν συμβεί αυτό, το ασβέστιο μπορεί να ρέει στο κύτταρο μέσω διαύλων στην κυτταρική μεμβράνη».

Τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι όταν βγούμε για να πάμε μια βόλτα, η καρδιά μας αρχίζει αυτόματα να χτυπάει λίγο πιο γρήγορα και να αντλεί λίγο πιο σκληρά, έτσι ώστε η παροχή αίματος να προσαρμόζεται στο αυξημένο επίπεδο δραστηριότητας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση της δραστηριότητας, τόσο πιο πολλά είναι και τα οφέλη για την καρδιά.

Η άσκηση ενισχύει την καρδιά έτσι ώστε να μπορεί να αντλεί περισσότερο αίμα στο υπόλοιπο σώμα με κάθε ρυθμό. Έτσι, τα καλά προπονημένα άτομα έχουν χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό ανάπαυσης από τα άτομα που δεν έχουν κάνει τακτική προπόνηση αντοχής.

Από την άλλη υπάρχουν και τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Εδώ η ικανότητα άντλησης της καρδιάς είναι τόσο αδύναμη που τα όργανα δεν λαμβάνουν πλέον αρκετό αίμα για να διατηρήσουν την καλή λειτουργία. Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν χαμηλότερη ανοχή στην άσκηση και συχνά αναπνέουν με ελάχιστη προσπάθεια. Με άλλα λόγια, η αύξηση της δύναμης άντλησης στην καρδιά είναι απολύτως απαραίτητη για την ποιότητα ζωής και την υγεία των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια, συνεπώς η έντονη άσκηση είναι κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει.