Χωρίς επιπλέον συμμετοχές το Σπάρταθλον 2021

 Runbeat Team   16:19 30-01-2021  

Χωρίς επιπλέον συμμετοχές το Σπάρταθλον 2021


Μετά την ακύρωση του περυσινού αγώνα λόγω της πανδημίας οι διοργανωτές προχώρησαν σε κάποιες αλλαγές σχετικά με τις συμμετοχές των δρομέων για τη διοργάνωση.

Οι διοργανωτές προχώρησαν σε μια ανακοίνωση σχετικά με τους συμμετέχοντες που θα έχουν το δικαίωμα να τρέξουν στην φετινή διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2021. Μετά από μια επιλογή με βάση τις αιτήσεις της περασμένης σεζόν ανακοινώθηκε τόσο ο τρόπος επιλογής όσο και οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των δρομέων. Τέλος οι διοργανωτές επισήμαναν ότι οι συμμετοχές δεν θα ξεπεράσουν τις 400 λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων.   

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το 2021 είναι μια δύσκολη χρονιά γιατί ο αγώνας πρέπει να αναδιοργανωθεί βάσει των απαγορεύσεων του 2020 που προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19. Απαγορεύσεις που μας ανάγκασαν να λάβουμε αποφάσεις βάσει των οποίων λάβατε γνώση με ενημερωτική επιστολή την 4η Σεπτεμβρίου 2020 για την μη διεξαγωγή του Αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2020, παρότι ο Αγώνας ήταν έτοιμος οργανωτικά από κάθε πλευρά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Συνδέσμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» συναισθανόμενο τις υποχρεώσεις του έναντι των Αθλητών, που είχαν δηλώσει συμμετοχή και είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για να λάβουν μέρος στον Αγώνα του 2020, αποφάσισε όπως στον Αγώνα που θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2021 να λάβουν μέρος οι Αθλητές που θα προέρχονται από τις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες που ήδη δημιουργήθηκαν από τις καταστάσεις του 2020.

Αναλυτικά:

Η 1η Ομάδα περιλαμβάνει τους Αθλητές οι οποίοι έχουν στείλει Entry Form και είχαν πληρώσει το παράβολο συμμετοχής τους. Από την ομάδα αυτή θα συμμετέχουν αυτομάτως οι Αθλητές οι οποίοι δεν ακυρώσαν την συμμετοχή τους και δεν είχαν ζητήσει να τους επιστραφούν τα χρήματα από το παράβολο συμμετοχής.

Η 2η Ομάδα περιλαμβάνει τους Αθλητές που έχουν στείλει μόνο το Entry Form τους. Από τους Αθλητές αυτούς θα μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ όσοι πληρούν τα κριτήρια για τον Αγώνα του 2021 και θα καταθέσουν το παράβολο της συμμετοχής τους μέχρι την 15η Φεβρουάριου 2021.

Η 3η Ομάδα περιλαμβάνει τους Αθλητές οι οποίοι δεν έχουν στείλει το Entry Form τους και δεν πλήρωσαν το παράβολο συμμετοχής. Οι Αθλητές αυτοί θεωρείται ότι ακύρωσαν την συμμετοχή τους.

Η 4η Ομάδα περιλαμβάνει Αθλητές από την λίστα αναμονής του 2020. Οι Αθλητές αυτοί θα καλούνται να καλύψουν τις κενές θέσεις με τη σειρά που έχουν με την προϋπόθεσή ότι θα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για τον Αγώνα του 2021 και θα καταβάλουν εντός της υποδειχθείσης προθεσμίας το παράβολο συμμετοχής τους.

Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του αριθμού των 400 συμμετοχών μόνο όταν βελτιωθούν οι υγειονομικοί όροι σχετικά με τον COVID-19 στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι φέτος (2021) δεν θα γίνουν νέες αιτήσεις συμμετοχής, δεν θα πραγματοποιηθεί κλήρωση αθλητών ούτε θα δημιουργηθεί νέα Λίστα Αναμονής.

Αθλητές που θα κληθούν από την λίστα αναμονής να συμμετάσχουν στον αγώνα του 2021 και δεν ανταποκριθούν, χάνουν το δικαίωμα του διπλού κλήρου.

Αθλητές οι οποίοι δεν θα κληθούν από την λίστα αναμονής του 2020 δικαιούνται για τον αγώνα του 2022 διπλό κλήρο.

Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»

Τα όρια και η προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 2021 έχουν οι δρομείς από την 2η Ομάδα και 4η Ομάδα της ειδικής έκδοσης αναγγελίας 2021 που πληρούν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ΟΡΙΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ), εκτός αυτών που συμμετέχουν αυτομάτως από την 1η Ομάδα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

α) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 120 χλμ. οι άνδρες ή 110 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 12 ωρών.

β) Να έχουν τερματίσει αγώνα 100 μιλίων εντός 21:00 ωρών οι άνδρες ή 22:00 ωρών οι γυναίκες

γ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Western States 100 μιλίων εντός 24:00 ωρών οι άνδρες ή 25:00 ωρών οι γυναίκες.

δ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 180 χλμ. οι άνδρες ή 170 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 24 ωρών.

ε) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop 200-220 χλμ. εντός 29:00 ωρών οι άνδρες ή 30:00 ωρών οι γυναίκες.

στ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Ultra Balaton 221 χλμ. εντός 31:00 ωρών οι άνδρες ή 32:00 ωρών οι γυναίκες.

ζ) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop μεγαλύτερο των 220 χλμ. εντός 36:00 ωρών οι άνδρες ή 37:00 ωρών οι γυναίκες

η) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Badwater εντός 39:00 ωρών οι άνδρες ή 40:00 ωρών οι γυναίκες.

θ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Grand Union Canal Race εντός 34:00 ωρών οι άνδρες ή 35:00 ωρών οι γυναίκες

ι) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Sakura Michi 250 χλμ. εντός 36 ωρών.

κ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250 χλμ. εντός 42:00 ωρών οι άνδρες ή 43:00 ωρών οι γυναίκες.

λ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 280 χλμ. οι άνδρες ή 260 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 48 ωρών.

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

α) Να έχουν τερματίσει αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ εντός 36:00 ωρών.

β) Να έχουν τερματίσει τον ΟΛΥΜΠΙΟ δρόμο Αρχαία Νεμέα-Ολυμπία εντός 27:00 ώρες για τους άνδρες και σε 28:00 ώρες για τις γυναίκες. 

γ) Να έχουν τερματίσει τον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΥΠΕΡΑΘΛΟ 215 χλμ. εντός 33:00 ωρών οι άνδρες ή 34:00 ωρών οι γυναίκες.

δ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα «ROUT» RODOPI ADVENDURUN 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες.

ε) Να έχουν τερματίσει τον ΔΟΛΙΧΟ 255 χλμ. εντός 42:00 ώρες οι άνδρες ή 43:00 ώρες οι γυναίκες.

στ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα VFUT ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες.

ζ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 142 χλμ. εντός 17:00 ώρες για τους άνδρες και 18:00 ώρες για τις γυναίκες.

η) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα FROZEN PEAKS 261 χλμ. εντός 60:00 ωρών

Για τον αγώνα του 2021 οι αθλητές θα πρέπει να έχουν πετύχει τα παραπάνω ΟΡΙΑ εντός των ετών 2019/2020/2021 (μέχρι 28/02/2021).