Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου σε αθλητές, του Νίκου Δεσποτάκη

 Νικόλαος Δεσποτάκης   13:15 14-03-2022  

Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου σε αθλητές, του Νίκου Δεσποτάκη


Οι οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου είναι εστιακές κακώσεις στο θόλο ή σε άλλο σημείο του αστραγάλου, και μπορεί να οφείλονται σε έναν τραυματισμό (κάταγμα) ή σε επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς (διαστρέμματα) ή σε συσσώρευση ενέργειας στην περιοχή.

Η διάγνωση της πάθησης ξεκινάει πάντοτε με τη λήψη ιστορικού του ασθενή. Σε πολύ μεγάλες και προχωρημένες κακώσεις βοηθητικό ρόλο παίζει η ακτινογραφία, ουσιαστικά όμως η διαγνωστική μέθοδος της πάθησης γίνεται με τη μαγνητική τομογραφία – τόσο λόγω των λεπτομερειών της βλάβης όσο και της απεικόνισης του οστικού οιδήματος. Η αξονική τομογραφία αποτελεί κι αυτή μία διαγνωστική μέθοδο.

 

Οι βλάβες μπορεί να εμφανίζονται σε δύο περιοχές του αστραγάλου με συνηθέστερη την έσω περιοχή του θόλου, πάντοτε με τη συνύπαρξη οστικού οιδήματος.

Η ταξινόμηση και το μέγεθος των βλαβών χωρίζεται σε διάφορα στάδια:

Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου σε αθλητές, του Νίκου Δεσποτάκη runbeat.gr

-Μικρή κάκωση που δεν εντοπίζεται στον ακτινολογικό έλεγχο

-Κάκωση που μπορεί – ή και όχι – να φαίνεται στον ακτινολογικό έλεγχο , μεγαλύτερη του 1 cm

-Περιοχή κατάρρευσης ορατή στην ακτινογραφία, χωρίς αποκόλληση από τον αστράγαλο

-Περιοχή με πλήρη αποκόλληση του οστεοχόνδρινου τεμαχίου

Η αντιμετώπιση της πάθησης καθορίζεται με βάση διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος της βλάβης , την κλινική εικόνα του ασθενή , την ηλικία και τις καθημερινές ανάγκες αυτού.

Η θεραπευτική μας προσέγγιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Μη χειρουργική αντιμετώπιση

-Αποφόρτιση & ακινητοποίηση του τραυματισμένου μέλους του ασθενή/αθλητή

-Αντιφλεγμονώδη & φάρμακα ενίσχυσης της οστικής αναδόμησης

-Τοπικές εγχύσεις με υαλουρονικό & αντιφλεγμονώδη φάρμακα

-PRP ( Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια)

Χειρουργική αντιμετώπιση

-Αρθροσκόπηση

Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου σε αθλητές, του Νίκου Δεσποτάκη runbeat.gr

*Ελεύθερο τεμάχιο στην άρθρωση του αστραγάλου-κνήμης

-Αρθρόδεση (εφόσον αποτύχουν όλα τα παραπάνω)

Η αντιμετώπιση εξατομικεύεται στον αθλητή/ασθενή τόσο ανάλογα των ακτινολογικών ευρημάτων όσο και της έντασης των κλινικών συμπτωμάτων, καθώς και των καθημερινών αναγκών του.

Συμπερασματικά, οι οστεοχόνδρινες βλάβες αποτελούν μία δύσκολη πάθηση για τον εκάστοτε ασθενή - τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά – λόγω του χρόνου αποκατάστασης που απαιτείται αλλά και λόγω της δυσκολίας αντιμετώπισης του προβλήματος συντηρητικά ή χειρουργικά . Ωστόσο, με τις σύγχρονες νέες μεθόδους (χειρουργικές ή μη) το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με αισιοδοξία, είναι όμως μία χρονοβόρα διαδικασία ακόμα η οποία απαιτεί πλήρη αξιοποίηση του ιστορικού του ασθενή, των ακτινολογικών ευρημάτων αλλά και συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.


ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 41, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2810 – 371222 , 6940044140