Πελματιαία απονευρωσίτιδα σε δρομέα (Αγκάθα Πτέρνης)

 Νικόλαος Δεσποτάκης   15:33 17-03-2021  

Πελματιαία απονευρωσίτιδα σε δρομέα (Αγκάθα Πτέρνης)


Η πελματιαία απονεύρωση είναι μία προστατευτική ταινία στο πέλμα του ανθρώπου, που όταν φλεγμαίνει δημιουργεί πόνο κατά την άθληση αλλά και κατά την καθημερινή βάδιση και πολλές φορές μπορεί να συνδυάζεται με οστεοφύτωσηστη φτέρνα (κόκκαλο σαναγκάθα). Επηρεάζει άντρες και γυναίκες στον ίδιο βαθμό.

Οι συνήθεις αιτίες που προκαλούν την πάθηση είναι οι ακόλουθες:

-Ορθοστασία

-Κακά υποδήματα

-Παχυσαρκεία

-Ανατομικές παραλλαγές

-Συνεχής επιβάρυνση της περιοχής (δρομείς)

 

Το κυριότεροσύμπτωμα που φανερώνει την ύπαρξη του συνδρόμου της πελματιαίας απονευρωσίτιδας είναι ο πόνος στη φτέρνα που μπορεί να επεκτείνεται έως την ποδική καμάρα. Ο πόνος μπορεί να ξεκινάει σταδιακά και συνήθως κορυφώνεται στο τέλος της ημέρας, γι’ αυτό και ο ασθενής δε δίνει την δέουσα σημασία από την αρχή. Με την αποφόρτιση της περιοχής τα συμπτώματα υποχωρούν.

Για την ορθή διάγνωση της πάθησης κρίνεται απαραίτητο το πλήρες ιστορικό της καθημερινότητας αλλά και της αθλητικής δραστηριότητας του ασθενή/αθλητή. Στην κλινική εξέταση ο πόνος εντοπίζεται χαρακτηριστικά από τη φτέρνα έως την ποδική καμάρα, σπανίως περιφερικότερα της καμάρας ή πλαγίως του πέλματος.

Επιπρόσθετα στη διάγνωση βοηθά η χρήση της ακτινογραφίας για την παρουσία της άγκαθας στη φτέρνα.

Βοηθητικά στη διάγνωση/διαφορική διάγνωση σημαντικό εργαλείο είναι η μαγνητική, η αξονική και το σπινθηρογράφημα.

 

Η θεραπευτική μας προσέγγιση περιλαμβάνει ιεραρχικά τα ακόλουθα:

-Παύση της αθλητικής δραστηριότητας

-Χρήση βοηθητικών υποπτερνίων σιλικόνης και καλού υποδήματος

-Διατάσεις και καθημερινό ασκησολόγιο

-Αντιφλεγμονώδη από το στόμα (μέτρια αποτελεσματικότητα)

-Τοπικές εγχύσεις με αντιφλεγμονώδη

-Φυσιοθεραπεία

-Χειρουργική αντιμετώπιση (εφόσον δεν αποδώσουν όλα τα παραπάνω και μετά το πέρας 4-6 μηνών)

Η αντιμετώπιση εξατομικεύεται στον αθλητή/ασθενή τόσο ανάλογα των ακτινολογικών ευρημάτων όσο και της έντασης των κλινικών συμπτωμάτων.

Σε γενικές γραμμές, η πελματιαία απονευρωσίτιδα (άγκαθα πτέρνας) αποτελεί συχνό νόσημα για τους δρομείς, χρίζει προσεκτικής διαφορικής διάγνωσης και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τα συντηρητικά μέτρα που έχουμε σήμερα.

ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ