Η ιδανική τακτική προσέγγιση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας: Μία μελέτη από Ελληνική επιστημονική ομάδα

 Πάνος Κατσαρός   13:16 21-10-2022  

Η ιδανική τακτική προσέγγιση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας: Μία μελέτη από Ελληνική επιστημονική ομάδα


Ο προπονητής του sciencetraining.gr, Άρης Μύρκος μαζί με την ερευνητική ομάδα από το ΣΕΦΑΑ Κομοτηνής, εκπόνησε μία μελέτη σχετικά με τις κρίσιμες παραμέτρους της αερόβιας απόδοσης και το πως συμβάλλουν στην μαραθώνια επίδοση στην κλασσική διαδρομή, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η μελέτη έγινε στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών του Άρη Μύρκου, ο οποίος σε συνεργασία με τους Ηλία Σμήλιο, Μαριλένα Κόκκινου, Βαγγέλη Ρουσσόπουλο και Ελένη Δουδα έχουν ως στόχο την διάδοση της γνώσης, αλλά και την κατανόηση των αποτελεσμάτων για την εφαρμογή καλύτερων προγραμμάτων άσκησης για τους αθλητές.

 

Ο Άρης Μύρκος είναι προπονητής αθλητών αντοχής, έχοντας καθοδηγήσει περίπου 400 αθλητές όλων των επιπέδων, είναι Συνιδρυτής - Διευθύνων Σύμβουλος του ScienceTraining, ενώ παράλληλα είναι και Υποψήφιος Διδάκτωρ του ΔΠΘ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μία συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων από την επιστημονική μελέτη του κ. Μύρκου και των συνεργατών του, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η ΜΕΛΕΤΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Στο αγώνισμα του μαραθωνίου δρόμου ο ρυθμός αγώνα που θα επιλεγεί από τον προπονητή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτευχθείσα επίδοση. Είναι ευρέως γνωστό ότι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό στις μεγάλες αποστάσεις είναι η ταχύτητα στο 1ο & 2ο γαλακτικό κατώφλι, η δρομική οικονομία η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου η ικανότητα οξείδωσης λιπαρών οξέων και η μέγιστη αερόβια ταχύτητα. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που εξέτασαν τη συσχέτιση των προαναφερόμενων παραμέτρων στο ρυθμό και τη στρατηγική του αγώνα σε ελίτ αθλητές. Ωστόσο δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να συγκρίνουν τη σχέση αυτών των παραμέτρων και της επίδοσης σε αθλητές μετρίου (χρόνος τερματισμού <210’) έναντι χαμηλού επιπέδου (χ.τ. >210’) στη κλασσική διαδρομή του μαραθωνίου Αθηνών, όπου στη πλειοψηφία της απόστασης οι αθλητές τρέχουν σε ανηφόρα 2-4%

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: 15 αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον μαραθώνιο Αθηνών 2018, εκτέλεσαν προοδευτικά αυξανόμενη δοκιμασία κόπωσης με 3-λεπτα στάδια και συλλογή αίματος από την φάλαγγα των δαχτύλων ανά στάδιο, ώστε να προσδιορισθεί ταχύτητα στο 1ο & 2ο γαλακτικό κατώφλι, η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου η ικανότητα οξείδωσης λιπαρών οξέων και η μέγιστη αερόβια ταχύτητα, 10 έως 3 ημέρες πριν τον αγώνα. Κατά την διάρκεια του μαραθωνίου οι αθλητές χρησιμοποιούσαν ρολόγια με σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) που όπου καταγράφονταν η ταχύτητα/ρυθμός, καθώς και παλμογράφο όπου καταγραφόταν η καρδιακή συχνότητα ανά δευτερόλεπτο. Η επίδοση του αγώνα αντλήθηκε με βάση τα επίσημα αποτελέσματα από την σελίδα της διοργάνωσης και οι αθλητές χωρίστηκαν σε μετρίου και χαμηλού επιπέδου (χ.τ. <210’ και >210’ αντίσοιχα).

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ρυθμός τρεξίματος στους μετρίου επιπέδου δρομείς αντιστοιχούσε σε υψηλότερο ποσοστό της ταχύτητας σε 1ο & 2ο κατώφλι, της ΜΑΤ και της VO2max συγκριτικά με τους δρομείς χαμηλού επιπέδου (p<0,05). Αντίθετα η καρδιακή συχνότητα και το μέγιστο σημείο οξείδωσης λιπαρών οξέων, εκφρασμένα ως ποσοστά με βάση το ρυθμό του αγώνα δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων (p>0,05)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι αθλητές διαφορετικών επιπέδων τρέχουν την μαραθώνια απόσταση σε διαφορετικά ποσοστά κρίσιμων παραμέτρων της αερόβιας απόδοσης και συστήνετε η τακτική του ρυθμού που θα ακολουθηθεί να εφαρμόζεται ξεχωριστά στο κάθε αθλητή ανάλογα ατομικό του επίπεδο

Διαβάστε αναλυτικά την μελέτη στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Sports του MDPI πατώντας εδώ.

Ποιος είναι ο Άρης Μύρκος


Η ιδανική τακτική προσέγγιση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας: Μία μελέτη από Ελληνική επιστημονική ομάδα  runbeat.gr

Συνιδρυτής - Διευθύνων Σύμβουλος ScienceTraining.io

- Ph.D.(c) Φυσιολογία της Άσκησης

- MSc Μεγιστοποίηση αθλητικής επίδοσης

- Ερευνήτής στο εργαστήριο φυσιολογίας της άσκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο)

- Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

- Προπονητής τρεξίματος και τριάθλου

 

- Αθλητής Ironman - Marathon - Ultra Marathon

- Συγγραφέας Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

- Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Βιοχημείας & Φυσιολογίας Ασκήσεων

40under40 Europe