Νέες οδηγίες για επάνοδο στις προπονήσεις μετά από ήπια ή μέτρια COVID-19

 Ιωάννης Μπίρης   9:20 26-02-2021  

Νέες οδηγίες για επάνοδο στις προπονήσεις μετά από ήπια ή μέτρια COVID-19


Μετά το πρόσφατο άρθρο μου, οι οδηγίες που παρατίθενται εδώ αφορούν συστάσεις για όσους είχαν νοσήσει πρόσφατα από ήπια ή μέτρια COVID-19, με βάση τα τελευταία διεθνή δεδομένα για το θέμα. Αυτοί κατά τη διάρκεια της νόσησης μπορεί να είχαν αιματολογικά, αναπνευστικά, καρδιολογικά, γαστρεντερικά ή και μυοσκελετικά συμπτώματα ή και να ήταν ασυμπτωματικοί.

Το άγνωστο της νόσου επιβάλει αυτοσυγκράτηση. Όμως η επάνοδος στην αθλητική δραστηριότητα είναι αναγκαία αφού σε πολλές περιπτώσεις η άσκηση και η κίνηση είναι εκτός των άλλων και ένας και σοβαρός θεραπευτικός παράγων σε πολλές παθήσεις.

Οι οδηγίες που νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στην προπόνηση των δρομέων είναι αυτές που δημοσίευσαν πρόσφατα το Sports Medicine Institute στη Νέα Υόρκη και ο Dr. Jordan D. Metzl. Ένα σύνολο οδηγιών και προβληματισμών για την επιστροφή στην άσκηση για όσους νόσησαν με ήπια έως μέτρια COVID-19 και ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφάνισε ο καθένας, διαμορφώνεται ως εξής:

•Αυτοί που εμφάνισαν αιματολογικές διαταραχές (χαμηλό αιματοκρίτη ή και περιστατικά θρομβοφλεβίτιδας): η σύσταση είναι για επάνοδο με ασκήσεις χαμηλής έντασης, αποφυγή της καθιστικής ζωής (περπάτημα).

•Αυτοί που είχαν αναπνευστικά συμπτώματα ή πνευμονία: συστήνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων η σταδιακή επαναφορά στην άσκηση με ταυτόχρονη παρακολούθηση της αναπνοής τους.

•Για αυτούς που εμφάνισαν απλά καρδιολογικά προβλήματα: συστήνεται η ανάπαυση για μεγαλύτερο διάστημα και οπωσδήποτε για τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες. Αν κάποιοι είχαν κατά τη διάρκεια της νόσου εμφανίσει μυοκαρδίτιδα θα πρέπει να απέχουν από την αθλητική δραστηριότητα τουλάχιστον για τρεις έως έξι μήνες.

•Αυτοί που είχαν γαστρεντερικά προβλήματα, όπως εμετούς, διάρροια, ναυτία κλπ θα πρέπει επανερχόμενοι με ήπια άσκηση να φροντίζουν ιδιαίτερα την ενυδάτωσή τους.

•Αυτοί που είχαν από τη νόσηση μυοσκελετικά προβλήματα (αρθραλγίες ή και μυαλγίες) θα πρέπει να επανενταχθούν στην άσκηση με αργότερους ρυθμούς και πάντοτε «ακούγοντας» το σώμα τους.  

Τέλος, τί θα κάνουν αυτοί που πέρασαν COVID-19 χωρίς συμπτώματα;

Αυτοί θα επιστρέψουν σταδιακά στην άσκηση και την πρώτη εβδομάδα ο όγκος προπόνησης και η δραστηριότητα θα πρέπει να φθάσει μέχρι το 50% από τη συνήθη δραστηριότητά τους.

Γενικός κανόνας παραμένει ένας και μοναδικός: Ακούστε το σώμα σας!

© Γιάννης Α. Μπίρης