Σεξουαλική δραστηριότητα πριν από τον αγώνα; H επιστήμη απαντά

 Runbeat Team   15:34 08-11-2023  

Σεξουαλική δραστηριότητα πριν από τον αγώνα; H επιστήμη απαντά


Η μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της σεξουαλικής δραστηριότητας στις αθλητικές επιδόσεις ήταν αμφιλεγόμενη στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το ...ιδιαίτερο θέμα έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση, αν και τα σχετικά υψηλής ποιότητας δεδομένα ήταν περιορισμένα. Αρκετές ανέκδοτες αναφορές υποδηλώνουν ότι το σεξ πριν από έναν αγώνα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Έτσι δύο καθηγητές της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια το 2022 επιχείρησαν να δώσουν μια πιο ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό που απασχολεί άνδρες και γυναίκες αθλητές: Σεξουαλική δραστηριότητα ή αποχή πριν απο τον αγώνα;

Στόχος των Gerald S. Zavorsky και Rebecca A. Brooks ήταν να πραγματοποιήσουν μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση για να προσδιορίσουν εάν η αθλητική απόδοση ή κάποιο μέτρο φυσικής κατάστασης επηρεάζεται από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα. Άντλησαν όλα τα επιστημονικά δεδομένα από το Web of Science (όλες οι βάσεις δεδομένων) και το Google.

 

Σε αυτή τη μετα-ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν εννέα διασταυρωμένες μελέτες (132 άτομα-όλοι άνδρες). Όλες αυτές οι μελέτες δεν εξέτασαν την αθλητική απόδοση από μόνη της, αλλά αξιολόγησαν μία ή περισσότερες παραμέτρους φυσικής κατάστασης.

Προηγούμενη ερευνητική μεθοδολογία για την αξιολόγηση είτε των θετικών είτε των αρνητικών επιπτώσεων της σεξουαλικής δραστηριότητας πριν από ένα συμβάν στη σεξουαλική απόδοση περιλάμβανε κυρίως υποκειμενικές εκτιμήσεις από έρευνες. Ωστόσο, αυτές οι έρευνες μπορεί να ήταν προκατειλημμένες καθώς αυτές οι αξιολογήσεις βασίζονται σε ατομικές πεποιθήσεις, αντιλήψεις και μνήμη.

Έχουν δημοσιευτεί αρκετές επιστημονικές ανασκοπήσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις αξιολογήσεις έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά με χαμηλότερο αντίκτυπο ή σε περιοδικά που έχουν ελλιπή αξιολόγηση.

Ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτής της μετανάλυσης ήταν να συνθέσει και να αξιολογήσει όλες τις μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της σεξουαλικής δραστηριότητας στην αθλητική απόδοση - ή τουλάχιστον τις επιπτώσεις της προηγούμενης σεξουαλικής δραστηριότητας σε κάποιο αντικειμενικό μέτρο της φυσικής κατάστασης.

 Η σωματική απόδοση μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια αντικειμενική αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας (δηλαδή, μια διαβαθμισμένη δοκιμασία άσκησης σε διάδρομο μέχρι εκούσια εξάντληση), ή μυοσκελετική αντοχή (δηλαδή, ο αριθμός των pushups μέχρι την αποτυχία) ή ένα μέτρο αναερόβιας ισχύος ή δύναμης ( δηλαδή, μία επανάληψη μέγιστης πίεσης πάγκου ή μέγιστη ισχύς που αξιολογήθηκε από μια δοκιμή Wingate). Στην μελέτη αυτή οι δυο καθηγητές όρισαν ως σεξουαλική δραστηριότητα είτε τη σεξουαλική επαφή, είτε τον αυνανισμό. Έτσι, αυτή η μετα-ανάλυση θα κάλυπτε ένα πολύ αναγκαίο κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Οι δοκιμές φυσικής απόδοσης ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες ανεξάρτητα από το εάν οι δοκιμές ήταν από την ίδια μελέτη ή όχι: (1) αερόβια ικανότητα ή αερόβια ικανότητα (δηλαδή, VO2max). (2) μυοσκελετική αντοχή (δηλαδή, αριθμός pushups μέχρι κόπωσης). (3) και μυϊκή δύναμη ή δύναμη (δηλαδή, δύναμη χειρολαβής, ύψος κατακόρυφου άλματος).

Σύγκριση των μελετών

Ελήφθησαν 119 αποτελέσματα από την πλατφόρμα Web of Science και 242 ελήφθησαν από το Google Scholar, παρέχοντας 361 αναφορές.

Η πρώτη μελέτη που εξέτασε την επίδραση της προηγούμενης σεξουαλικής δραστηριότητας στη σωματική απόδοση δημοσιεύθηκε το 1968 αλλά τότε τα δεδομένα δεν παρουσιάστηκαν. Έτσι, εννέα μελέτες με συνολικά 132 άνδρες χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μετα-ανάλυση. Όλες οι μελέτες μέτρησαν τα αποτελέσματα της φυσικής κατάστασης σε υγιείς, σωματικά δραστήριους άνδρες.

 Αρκετές μελέτες αξιολόγησαν διάφορα μέτρα σωματικής απόδοσης σε μία μόνο συνεδρία. Δηλαδή, τα τεστ αερόβιας φυσικής κατάστασης, μυοσκελετικής αντοχής ή/και δύναμης αξιολογήθηκαν την ίδια ημέρα. Υπήρξαν πέντε μελέτες στην κατηγορία αερόβιας ικανότητας/αντοχής.Τέσσερις μελέτες, επίσης, στην κατηγορία της μυοσκελετικής αντοχής ενώ έγιναν δέκα αξιολογήσεις από επτά μελέτες στην κατηγορία δύναμης/ισχύς.

Σύγκριση των μελετών

Σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας/αερόβιας φυσικής κατάστασης (Εικ. 1Α, n = 51 άτομα), της μυοσκελετικής αντοχής (Εικ. 2Α, n = 37 άτομα) ή της μυϊκής δύναμης/ισχύς (Εικ. 3Α, n = 51 άτομα) δεν έδειξε διαφορά σε σύγκριση με την κατάσταση της αποχής. Όταν όλα τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μαζί, η σεξουαλική δραστηριότητα 30 λεπτά έως 24 ώρες πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση της φυσικής απόδοσης δεν διέφερε από την αποχή (Εικ. 4Α, n = 133).

Σημ: Η επίδραση της σεξουαλικής δραστηριότητας που έλαβε χώρα 30 λεπτά έως 12 ώρες πριν από μια αξιολόγηση αερόβιας φυσικής κατάστασης εμφανίζεται χρησιμοποιώντας ένα Forest Plot. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αερόβια ικανότητα είναι απίθανο να επηρεάζεται από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα ή αποχή. Μετά την προσαρμογή για τις ελλείπουσες μελέτες, το SMD (SE του SMD) ήταν 0,16 (0,09) [95% CI − 0,08 έως 0,39, p = 0,15], αποδεικνύοντας ότι ούτε η αποχή ούτε η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση επηρεάζουν την αξιολόγηση της αερόβιας φυσικής κατάστασης.

Σημ:Η επίδραση της σεξουαλικής δραστηριότητας που σημειώθηκε 7,5–24 ώρες πριν από την αξιολόγηση της μυοσκελετικής ικανότητας εμφανίζεται χρησιμοποιώντας ένα Forest Plot. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η μυοσκελετική αντοχή είναι απίθανο να επηρεάζεται από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα ή αποχή. Δηλαδή, τόσο οι πειραματικές συνθήκες όσο και οι συνθήκες ελέγχου παρέχουν παρόμοια αποτελέσματα δοκιμών. Μετά την προσαρμογή για τις ελλείπουσες μελέτες, το SMD (SE του SMD) ήταν − 0,01 (0,09) [95% CI − 0,25 έως 0,23, p = 0,92], αποδεικνύοντας ότι ούτε η αποχή ούτε η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση επηρεάζουν την αξιολόγηση της μυοσκελετικής ικανότητας.

Σημ:Η επίδραση της σεξουαλικής δραστηριότητας που έλαβε χώρα 30 λεπτά έως 24 ώρες πριν από την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης ή δύναμης εμφανίζεται χρησιμοποιώντας ένα Forest Plot. Υπήρχαν δύο αποτελέσματα για τους Zavorsky και Newton44 (n = 10), Zavorsky et al.45 (n = 7) και Vajda και Rejuli51 (n = 2). Έτσι, η τυποποιημένη μέση διαφορά (SMD) και το τυπικό σφάλμα της SMD υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο για καθεμία από αυτές τις μελέτες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η μυϊκή δύναμη ή δύναμη είναι απίθανο να επηρεάζεται από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα ή αποχή (p = 0,57). Δηλαδή, τόσο οι πειραματικές συνθήκες όσο και οι συνθήκες ελέγχου παρέχουν παρόμοια αποτελέσματα δοκιμών. Μετά την προσαρμογή για τις ελλείπουσες μελέτες, το SMD (SE του SMD) ήταν το ίδιο με το (A), δείχνοντας ότι η μυϊκή δύναμη ή δύναμη είναι απίθανο να επηρεαστεί από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα.

Σημ: Η επίδραση της σεξουαλικής δραστηριότητας που σημειώθηκε 30 λεπτά έως 24 ώρες πριν από οποιονδήποτε τύπο αξιολόγησης φυσικής κατάστασης (αερόβια, μυοσκελετική αντοχή και δύναμη/δύναμη) συνοψίζονται σε αυτό το Forest Plot. Υπήρχαν τρία αποτελέσματα για τους Zavorsky και Newton44 (n = 10), τέσσερα αποτελέσματα για Zavorsky et al.45 (n = 7), τρία αποτελέσματα για Vajda και Rejuli51 (n = 2), δύο αποτελέσματα για Valenti et al.52 (n = 12), και δύο αποτελέσματα για το Navarro43 (n = 10). Έτσι, η μέση τυποποιημένη διαφορά (SMD) και το τυπικό σφάλμα της SMD χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μελέτη με πολλαπλά αποτελέσματα σε αυτό το διάγραμμα. Οι υπόλοιπες μελέτες είχαν ένα αποτέλεσμα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οποιοδήποτε μέτρο φυσικής απόδοσης είναι απίθανο να επηρεάζεται είτε από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα είτε από την αποχή (p = 0,64). Δηλαδή, τόσο οι πειραματικές συνθήκες όσο και οι συνθήκες ελέγχου παρέχουν παρόμοια αποτελέσματα δοκιμών. Μετά την προσαρμογή για τις ελλείπουσες μελέτες, το SMD (SE του SMD) ήταν παρόμοιο με το (A), δείχνοντας ότι η μυϊκή δύναμη ή δύναμη είναι απίθανο να επηρεαστεί από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα.

Αυτή η μετα-ανάλυση προσπάθησε να καθορίσει εάν η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από έναν αθλητικό αγώνα θα αποτελούσε αιτία για πτώση της απόδοσης ή θα ήταν ωφέλιμη ή δεν θα είχε καμία επίδραση στην αθλητική απόδοση. Αν και καμία μελέτη δεν εξέτασε τις επιπτώσεις της σεξουαλικής δραστηριότητας στον πραγματικό ανταγωνισμό, εννέα μελέτες (συμπεριλαμβανομένων δύο διατριβών) εντοπίστηκαν σε αυτήν την ανάλυση που εξέτασαν τις επιπτώσεις της σεξουαλικής δραστηριότητας σε διάφορα τεστ φυσικής κατάστασης. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο ανεξάρτητα από τον τύπο του τεστ φυσικής κατάστασης που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της απόδοσης. Τα σωματικά τεστ που αξιολόγησαν την αερόβια ικανότητα, τη μυοσκελετική αντοχή ή τη μυϊκή δύναμη/ισχύ δεν επηρεάστηκαν από προηγούμενη σεξουαλική δραστηριότητα 30 λεπτά έως 24 ώρες πριν από την αξιολόγηση.

Αυτή η μετα-ανάλυση είναι η πρώτη που διερευνά τα αποτελέσματα της θεραπείας μεταξύ των μελετών.

 

Με το δεδομένο οτι όλα τα υποκείμενα των μελετών ήταν άνδρες, αυτό αφήνει ένα σημαντικό κενό στην κατανόηση των επιπτώσεων της προηγούμενης σεξουαλικής δραστηριότητας στην αθλητική απόδοση στις γυναίκες.

Σε κάθε περίπτωση η σεξουαλική δραστηριότητα είναι μια σύνθετη αλληλεπίδραση σωματικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών και παραγόντων που μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν πλήρως. Στη συγκεντρωτική αυτή αξιολόγηση, η σωματική απόδοση δεν επηρεάστηκε από τη σεξουαλική δραστηριότητα 30 λεπτά έως 24 ώρες πριν από τη δοκιμή. Η θεωρία του «ανεστραμμένου U» της διέγερσης δείχνει ότι η αθλητική απόδοση βελτιώνεται όσο αυξάνονται τα επίπεδα διέγερσης, αλλά μέχρι ένα σημείο. Οποιαδήποτε αύξηση στη διέγερση πάνω από ένα όριο θα επιδεινώσει την απόδοση. Επομένως, το σεξ πριν από τον ανταγωνισμό θα μπορούσε να ωφελήσει τους ανταποκρινόμενους και να είναι μειονεκτική για εκείνους που δεν ανταποκρίνονται

Συμπέρασμα

Η απόδοση σε διάφορα μέτρα φυσικής κατάστασης ήταν αμετάβλητη σε νεαρούς άνδρες μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα που έλαβε χώρα τα προηγούμενα 30 λεπτά έως 24 ώρες πριν από την αξιολόγηση.

 Επομένως το αν θα έχετε σεξουαλική δραστηριότητα (οποιασδήποτε μορφής) πριν απο τον αγώνα επαφίεται περισσότερο στα «θέλω» σας παρά στα ¨πρέπει¨ ή ¨δεν πρέπει¨.

Πηγές:

Boehm, T. H. No sex before competition? The medicine behind the myth, accessed 29 August 2021; http://breakingmuscle.com/fitness/no-sex-before-competition-the-medicine-behind-the-myth.

Nusbaum, E. Master's of their Doman: The persistence of sport abstinence (Arizona State University: Global Sport Institute, 2021, accessed 11 September 2021); https://globalsportmatters.com/culture/2021/06/23/persistence-sports-abstinence-combat-sports-boxing-mma/.

Hamblin J. The sex exercise myth that won't go away (The Atlantic Monthly. Boston, MA); https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/06/sex-before-workouts/592294/ (2019).

Howard, J. CNN News. The myth of sex and athletic performance, finally explained; http://www.cnn.com/2016/08/08/health/sex-olympics-athletic-performance/index.html (2016).

Sifferlin, A. Time health. Can sex really dampen athletic performance? http://time.com/2911744/can-sex-really-dampen-athletic-performance/ (2014).

BBC News. The prevailing myth of sex before sport. http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-27734048 (2014).

Juarez Neito, A. CNN news. Sex before competing: Does it boost athletes' performance. http://www.cnn.com/2012/08/10/health/sex-athletes/index.html (2012).

Lovgren, S. Sex and sports: Should athletes abstain before big events? National Geographic News. https://www.nationalgeographic.com/culture-exploration/2006/02/news-sex-sports-abstain-athletes/ (2006).

Chidley, J. Sex and the modern athlete. Maclean's Magazine. Toronto, 1996:36–37.

Orgass, N. F. Sex and its impact on athletic performance: Debunking the myth. The American Academy of Clinical Sexology; 2014.

Pupiš, M. et al. Sex and endurance performance. Sport SPA 7(1), 21–25 (2010).

Pupiš, M. et al. Sexual intercourse and race walking performance. In World Race Walking Research [Monograph] (ed. Pupis, M.) 37–46 (Univerzita Mateja Bela, 2011).

Fischer, G. J. Abstension from sex and other pre-game rituals used by college male varsity athletes. J. Sport Behav. 20(2), 176–184 (1997).

 Anderson, P. B., Wei, P., & Shyu, I. The relationship between sexual activity (and four other health behaviors) and marathon performance among non-elite runners. Electr. J. Hum. Sex. 2001;4; http://www.ejhs.org/volume4/sports3.htm.

Vendeira, P. Sex before games? In Injuries and Health Problems in Football : What Everyone Should Know (eds van Dijk, C. N., Neyret, P., Cohen, M. et al.) 653–656 (Springer, 2017).

Zvonar, M., & Sajdlova, Z. (eds) Relation between sexual activity, sexual behavior and sport performance, in 10th International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life"; 2015 November 18–20, 2015; Brno, Czech Republic. Masaryk University.

Thornton, J. S. Sexual activity and athletic performance: is there a relationship?. Phys. Sportsmed. 18(3), 148–154. https://doi.org/10.1080/00913847.1990.11710003 (1990).

McGlone, S. & Shrier, I. Does sex the night before competition decrease performance?. Clin. J. Sport Med. 10(4), 233–234 (2000).

Anshel, M. H. Effects of sexual activity on athletic performance. Phys. Sportsmed. 9(8), 64–68. https://doi.org/10.1080/00913847.1981.11711137 (1981).

SayfollahPour, P., Heidary, M. & Mousavi, M. A psychological consideration of sexual activity impact un sporting performance: An overview. Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci. 3(5), 672 (2013).

Soori, M. et al. Sexual activity before competition and athletic performance: A systematic review. Ann. Appl. Sport Sci. 5(3), 5–12. https://doi.org/10.29252/acadpub.aassjournal.5.3.5 (2017).

Mohaghegh, S. Sexual activity before sports competition: a systematic review. Biosci. Biotechnol. Res. Commun. 9(4), 603–604. https://doi.org/10.21786/bbrc/9.4/5 (2016).

Jimenez, J. M. & Araya, Y. C. Sexual intercourse and physical activity. The myth of the negative effect of maintaining coital sexual intercourse prior to performing physical activity. Apunts Educ. Fis. Deportes 84, 58–65 (2006).

Stefani, L. et al. Sexual activity before sports competition: A systematic review. Front. Physiol. 7, 246. https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00246 (2016).

Moher, D. et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Med. 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 (2009).

Gusenbauer, M. & Haddaway, N. R. Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. Res. Synth. Methods 11(2), 181–217. https://doi.org/10.1002/jrsm.1378[publishedOnlineFirst:2019/10/16] (2020).

Elbourne, D. R. et al. Meta-analyses involving cross-over trials: Methodological issues. Int. J. Epidemiol. 31(1), 140–149 (2002).

Li, T. et al. Design, analysis, and reporting of crossover trials for inclusion in a meta-analysis. PLoS ONE 10(8), e0133023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133023 (2015).

Higgins, J. P. T., Eldridge, S. M. & Li, T. Including variants on randomized trials. In Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Version 62) (eds Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J. et al.) (The Cochrane Collaboration, 2021).

Deeks, J. J. & Higgins, J. P. T. Altman DG (2021) Analysing data and undertaking the meta-analysis. In Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Version 62) (eds Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J. et al.) (The Cochrane Collaboration, 2021).

Borenstein, M. et al. A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. Res. Synth. Methods 1(2), 97–111. https://doi.org/10.1002/jrsm.12 (2010).

Higgins, J. P. T. & Thompson, S. G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat. Med. 21(11), 1539–1558. https://doi.org/10.1002/sim.1186 (2002).

Higgins, J. P. T. et al. Assessing risk of bias in a randomized trial. In Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Version 62) (eds Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J. et al.) (The Cochrane Collaboration, 2021).

Higgins, J. P. T., Li, T., & Sterne, J. Revised Cochrane risk of bias tool for randomized trials (RoB 2): Additional considerations for crossover trials (preliminary tool version, 18 March 2021). https://www.riskofbias.info/welcome/rob-2-0-tool/rob-2-for-crossover-trials (2021).

Egger, M. et al. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ 315(7109), 629–634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629 (1997).

Sterne, J. A. & Egger, M. Funnel plots for detecting bias in meta-analysis: guidelines on choice of axis. J. Clin. Epidemiol. 54(10), 1046–1055. https://doi.org/10.1016/s0895-4356(01)00377-8 (2001).

Hartung, J. & Knapp, G. On tests of the overall treatment effect in meta-analysis with normally distributed responses. Stat. Med. 20(12), 1771–1782. https://doi.org/10.1002/sim.791 (2001).

Duval, S. & Tweedie, R. Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics 56(2), 455–463. https://doi.org/10.1111/j.0006-341x.2000.00455.x (2000).

Galbraith, R. F. & Galbraith, J. I. On the graphical presentation of a collection of means. J. R. Stat. Soc. A Stat. 159, 611–613 (1996).

Newton, W. L. Effects of sexual activity on performance of physical capacity tests in young, fit males, Masters’ thesis. Colorado State University, Fort Collins, United States (1987).

Vajda, P. Effect of sexual abstinence and activity on performance in leisure sports, Ph.D. thesis. Masaryk University, Brno, Czech Republic (2019).

Vouyoukas, E. The influence of sexual activity on athletic performance, Masters’ thesis, Concordia University, Montreal, Canada (2011).

Navarro, J. C. Sexual activity, sport, and quality of life, related to health, physiotherapy thesis. University of Valladolid, Valladolid, Spain (2018).

Zavorsky, G. S. & Newton, W. L. Effects of sexual activity on several measures of physical performance in young adult males. J. Sports Med. Phys. Fit. 59(7), 1102–1109. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.18.09070-9 (2019).

Zavorsky, G. S., Vouyoukas, E. & Pfaus, J. G. Sexual activity the night before exercise does not affect various measures of physical exercise performance. Sex Med. 7(2), 235–240. https://doi.org/10.1016/j.esxm.2018.12.002 (2019).

Sztajzel, J. et al. Does sexual activity have an effect on athletic performance? [Abstract]. 11th Congress of the European Society of Cardiology, 10–14 September 1989, Nice, France: day 1, Monday, 11 September 1989. Eur. Heart J. 10, 85 (1989).

Sztajzel, J. Boone, T. & Gilmore, S. Effects of sexual intercourse on maximal aerobic power, oxygen pulse, and double product in male sedentary subjects. J. Sports Med. Phys. Fit. 35(3), 214–217 (1995).

Kirecci, S. L. et al. Sexual intercourse before exercise has a detrimental effect on lower extremity muscle strength in men. Postgrad. Med. J. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-139033 (2021).

Vajda, P. & Reguli, Z. Effect of sexual abstinence on physical performance in combat sports: A pilot study. J. Phys. Educ. Sport 18(4), 2303–2307. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.04347 (2018).

Valenti, L. M. et al. Effect of sexual intercourse on lower extremity muscle force in strength-trained men. J. Sex Med. 15(6), 888–893. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.04.636 (2018).

Sterne, J. A. et al. Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. BMJ 343, d4002. https://doi.org/10.1136/bmj.d4002 (2011).

Arent, S. M. & Landers, D. M. Arousal, anxiety, and performance: a reexamination of the Inverted-U hypothesis. Res. Q. Exerc. Sport 74(4), 436–444. https://doi.org/10.1080/02701367.2003.10609113 (2003).

Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, and Social Sciences and Humanities Research, Council, Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans, Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans (TCPS2 2018). Catalogue number: RR4-2/2019E-PDF. ISBN: 978-0-660-29942-6. Ottawa, Canada (2018).