Βασίλης Φραγκιαδάκης

Βασίλης Φραγκιαδάκης

Η εκπαίδευση μου άρχισε σπουδάζοντας φυσικοθεραπεία. Συνέχισα την εκπαίδευση μου και έκανα εξειδίκευση στο Manual Therapy - ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς. 

Και σε άλλες τεχνικές και μεθόδους χειροπρακτικής :

* Mulligan mobilization Teqnique

* Myofascial Technique and Tiger point Therapy

* Muscle energy Technique

* Kinesio Taping

* Neuromuscular neurodynamig stabilization

Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στο άθλημα της ποδηλασίας βουνού παίρνοντας μέρος σε αγώνες του Εθνικού και τοπικού πρωταθλήματος ποδηλασίας στην κατηγορία Master.

Η ενασχόληση μου με τον αθλητισμό με βοηθά να αντιληφθώ καλύτερα και άμεσα της ανάγκες του αθλητή και του μυοσκελετικου του συστήματος.