Θεραπεία Illioband syndrome - Συνδρόμου Λαγονοκνημιαίας ταινίας ΛΚΤ

 Βασίλης Φραγκιαδάκης   12:43 23-07-2021  

Θεραπεία Illioband syndrome - Συνδρόμου Λαγονοκνημιαίας ταινίας ΛΚΤ


Στόχος είναι να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για τον τραυματισμένο δρομέα, όπου θα φορτίσουμε προοδευτικά την ΛΚΤ ώστε να αναπτύξουμε την ανοχή - αντοχή του ιστού σε συγκεκριμένα φορτία λειτουργίας (π.χ. αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο κτλ.)

ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Θεράπευσε τις αιτίες όχι μόνο τα συμπτώματα

Η αποκατάσταση μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις

 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: Ανακούφιση από το πόνο

Μείωση του πόνου και του ερεθισμού χωρίς να θυσιάσουμε ανοχή - αντοχή του ιστού στην φόρτιση. Σε αυτήν την φάση εφαρμόζουμε εξειδικευμένες τεχνικές και χειρισμούς Manual therapy, adjustment για την μείωση του πόνου και την διόρθωση τηςτυχών λανθασμένης ή μειωμένης κίνησης της περιοχής.

1ο Στάδιο

- Διόρθωση λανθασμένης εμβιομηχανικής της περιοχής

- Βελτίωση και αποκατάσταση λανθασμένων κινητικών προτύπων που δίνουν επιπλέον φόρτιση στην ταινία.

- Επανεκπαίδευση συγκεκριμένων μυών που πιθανών είναι σε αναστολή η σε αδυναμία.