Γιατί είναι σημαντική η εκγύμναση των μυών του ισχίου για τους δρομείς

 Βασίλης Φραγκιαδάκης   20:04 12-06-2022  

Γιατί είναι σημαντική η εκγύμναση των μυών του ισχίου για τους δρομείς


Όλοι γνωρίζουν πλέον πως οι εκγύμναση των μυών του ισχίου και ιδιαίτερα των πλευρικών μυών του ισχίου έχει μεγάλη σημασία για τους δρομείς τόσο για την βελτίωση της απόδοσης όσο και για την μείωση των τραυματισμών.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Στο σημερινό άρθρο θα εξετάσουμε τους πλευρικούς μύες του ισχίου. Οι πλευρικοί μύες του ισχίου είναι η μυϊκή ομάδα στο εξωτερικό του ισχίου και περιλαμβάνουν:

1. Μέσο γλουτιαίο

2. Μικρό γλουτιαίο

3. Τείνον την πλατεία περιτονία.

Ποια είναι η λειτουργία των πλάγιων μυών του ισχίου και γιατί είναι τόσο σημαντικοί για τους δρομείς

Στο τρέξιμο, η κύρια λειτουργία των πλευρικών μυών του ισχίου είναι να σταθεροποιήσουν την άρθρωση του ισχίου καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου βάδισης.

- Κατά την αρχική φάση όπου το πόδι κτυπά το έδαφος, ο μέσος γλουτιαίος δρα εκκεντρικά για να ελέγξει την απαγωγή ισχίου.

- Στη μέση φάση - στάση στην προώθηση ενεργεί ομόκεντρα για να δημιουργήσει απαγωγή του ισχίου. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει η ενεργοποίηση των πλάγιων μυών του ισχίου.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο μεγάλος γλουτιαίος είναι ο πιο σημαντικός μυς του ισχίου για τους δρομείς, αλλά από τη μελέτη του Lenhart βλέπουμε ότι ο μέσος γλουτιαίος να αποδίδει μόλις 4 φορές το σωματικό βάρος της δύναμης, σε σύγκριση με το μεγάλο γλουτιαίο που πλησιάζει μόνο το 0,38 x σωματικό βάρος (Lenhart 2014, Dorn 2012).

- Ο μικρός γλουτιαίος βοηθά επίσης στη σταθεροποίηση του ισχίου και είναι κυρίως ενεργός κατά τις πρώτες και τελικές φάσεις της βάδισης.

Γιατί είναι σημαντική η εκγύμναση των μυών του ισχίου για τους δρομείς runbeat.gr

Ποιες είναι οι συνέπειες των αδύναμων πλευρικών μυών του ισχίου;

Η αδυναμία των πλευρικών μυών του ισχίου έχει εμπλακεί τόσο στην κακή δρομική οικονομία (Burnet 2009) όσο επίσης και στο ότι θα μπορούσε να αυξήσει τις δυνάμεις αντίδρασης από το έδαφος κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και να οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα απορρόφησης των δυνάμεων.

Ποιο συγκεκριμένα Όσον αφορά τους τραυματισμούς λόγο αδυναμίας των πλευρικών μυών του ισχίου, από τη βιβλιογραφία βλέπουμε:

- 28,3% και 21% απώλεια δύναμης απαγωγής ισχίου σε γυναίκες με patellofemoral pain ( Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου) (Ferreira 2019, Nunes 2019)

- 20% αδυναμία σε όσους έχουν FAI syndrome ( σύνδρομο πρόσκρουσης) .(Diamond 2016)

- Απώλεια 30% σε άτομα με μεγαλύτερο σύνδρομο πόνου στον μείζον τροχαντήρα (Ganderton 2017)

Γιατί είναι σημαντική η εκγύμναση των μυών του ισχίου για τους δρομείς runbeat.gr

- Η αδυναμία της του μέσου γλουτιαίου παρατηρείται επίσης συχνά σε άτομα με χαμηλό πόνο στην πλάτη ( Οσφυαλγία) (Cooper 2016)

Πρόσφατα, μελέτες έχουν επίσης βρει μια σύνδεση μεταξύ του ρυθμού - εύρους ανάπτυξης της δύναμης (RFD) & του τραυματισμού:

- Οι γυναίκες με PFP (patellofemoral pain) είχαν 30% απώλεια RFD των απαγωγέων ισχίου (Ferreira 2019)

- Ομοίως, ο Nunes διαπίστωσε ότι εκείνοι με PFP είχαν απώλεια 31% στην απαγωγή ισχίου RFD & 29% απώλεια στην έκταση του ισχίου RFD (Nunes 2019)

Σε επόμενο άρθρο θα παρουσιάσω ασκήσεις για την ενδυνάμωση των συγκεκριμένων μυών.

Φραγκιαδακης Βασίλης. Χειροπρακτικός/Φυσιοθεραπευτής Μ.Τ.

ΠΗΓΕΣ

Burnet, E., et al. (2009). Relationship Between Gluteus Medius Muscle Activity, Pelvic Motion, and Metabolic Energy in Running (P190): 267-271.

Burnet, E. N. and P. E. Pidcoe (2009). “Isometric gluteus medius muscle torque and frontal plane pelvic motion during running.” J Sports Sci Med 8(2): 284-288.

Dorn, T. W., et al. (2012). “Muscular strategy shift in human running: dependence of running speed on hip and ankle muscle performance.” J Exp Biol 215(Pt 11): 1944-1956.

Cooper, N. A., et al. (2016). “Prevalence of gluteus medius weakness in people with chronic low back pain compared to healthy controls.” Eur Spine J 25(4): 1258-1265.

Diamond, L. E., et al. (2016). “Isometric and isokinetic hip strength and agonist/antagonist ratios in symptomatic femoroacetabular impingement.” J Sci Med Sport 19(9): 696-701.

Ferreira, A. S., et al. (2019). “Impaired Isometric, Concentric, and Eccentric Rate of Torque Development at the Hip and Knee in Patellofemoral Pain.” J Strength Cond Res.

Ganderton, C., et al. (2017). “A comparison of gluteus medius, gluteus minimus and tensor facia latae muscle activation during gait in post-menopausal women with and without greater trochanteric pain syndrome.” J Electromyogr Kinesiol 33: 39-47.

Khayambashi, K., et al. (2016). “Hip Muscle Strength Predicts Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury in Male and Female Athletes: A Prospective Study.” Am J Sports Med 44(2): 355-361.

Lenhart, R., et al. (2014). “Hip Muscle Loads During Running at Various Step Rates.” J Orthop Sports Phys Ther: 1-30.

Nunes, G. S., et al. (2019). “People with patellofemoral pain have impaired functional performance, that is correlated to hip muscle capacity.” Phys Ther Sport 40: 85-90.

Nunes, G. S., et al. (2019). “Clinically measured HIP muscle capacity deficits in people with patellofemoral pain.” Physical Therapy in Sport.

Semciw, A., et al. (2016). “Running related gluteus medius function in health and injury: A systematic review with meta-analysis.” J Electromyogr Kinesiol 30: 98-110.