Γιατί οι δρομείς χρειάζονται την προπόνηση αντιστάσεων

 Βασίλης Φραγκιαδάκης   18:20 25-01-2022  

Γιατί οι δρομείς χρειάζονται την προπόνηση αντιστάσεων


Μυϊκή ενεργοποίηση

Η προπόνηση δύναμης βελτιώνει την ενεργοποίηση /στρατολόγηση των μυϊκών κινητικών μονάδων και το συντονισμό, ο οποίος επηρεάζει την ενεργοποίηση συγκεκριμένου αριθμού μυών που απαιτούνται. Η Μειωμένη ενεργοποίηση των αντίθετων μυών που λειτουργούν ως ανταγωνιστές μπορεί να βοηθήσουν στην αποδοτικότερη λειτουργία.

Σταθεροποίηση κορμού

Η Βελτίωση της σταθερότητας του κορμού με προπόνηση με ελεύθερα βάρη μπορεί να βελτιώσει την δρομική οικονομία και ενεργειακή απόδοση.

 

Κατάλληλα φορτία

Η προπόνηση με αντιστάσεις αυξάνει την μέγιστη μυϊκή δύναμη. Οι δυνατότεροι μύες μπορούν να κάνουν το τρέξιμο πιο αποτελεσματικό ενεργοποιώντας και στρατολογώντας μόνο τους μύες που χρειάζονται με υπο - μέγιστες συσπάσεις.

Κάθετη ταλάντωση (αναπήδηση)

- Η προπόνηση δύναμης βελτιώνει το ρυθμό ανάπτυξης δύναμης. Ο μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης δύναμης βοηθά στη μείωση του χρόνου επαφής με το έδαφος, το οποίο με την σειρά του μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό του χρόνου που το σώμα αναπηδά πάνω-κάτω αποφεύγοντας την περίσσεια κατανάλωση ενέργειας.

Βασίλης Φραγκιαδάκης. Χειροπρακτικός. Φυσικοθεραπευτής. Μ.Τ.